Regnon > Strefa inwestora > Akcjonariat

Struktura akcjonariatu firmy Regnon S.A.

imię i nazwisko / firmaliczba akcji posiadanych bezpośrednio i pośrednio% kapitału zakładowegoliczba głosów na WZA posiadanych bezpośrednio i pośrednio% głosów na WZA
Jamstar sp. z o.o. 477 203 9,99% 477 203 9,99%
Stronger sp. z o.o. 476 843 9,99% 476 843 9,99%
Wiwex invest s.r.o. 464 524 9,73% 464 524 9,73%
"Instytut Technik Multimedialnych" sp. z o.o. 239 464 5,02% 239 464 5,02%
Akcjonariusze posiadający poniżej 5% głosów na WZA 3 114 006 65,26% 3 114 006 65,26%
Ogółem 4 772 040 100,00% 4 772 040 100,00%