Regnon > Strefa inwestora > Aktualności

[24-05-2017] Zatwierdzenie planu restrukturyzacyjnego Spółki

W dniu 24 maja 2017 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy wydał postanowienie w którym na podstawie art. 315 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego zatwierdził plan restrukturyzacyjny sporządzony w dniu 27 stycznia 2017 roku przez Zarządcę w postępowaniu sanacyjnym Regnon S.A. w restrukturyzacji.

Postanowienie o zatwierdzeniu planu restrukturyzacyjnego

Opis planu restrukturyzacyjnego

[28-10-2016] Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego Emitenta

W dniu 27 października 2016 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy wydał Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego Emitenta. Na mocy przedmiotowego postanowienia Sąd wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Iwony Gzeli, zarządcę w osobie Mirosława Mozdżenia oraz zezwolił Spółce na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu.

Ponadto Sąd określił, że podstawę jurysdykcji Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach stanowi przepis art. 324 ust. 1 ustawy z dnia

15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne [Dz. U. 2015, poz. 978 z późn.zm.], a postępowanie ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego.

Pełny tekst Postanowienia Sądu z 27 października 2016