Regnon > O firmie > Dane firmy

FIRMA

Nazwa:     REGNON S.A. w likwidacji
NIP:          9542180954
Regon:     273696613
KRS:        0000072586

Kapitał zakładowy:  47.720.400,00 zł
Kapitał wpłacony:   47.720.400,00 zł

tl_files/budynek/6i.jpg

SIEDZIBA I ADRES

siedziba:   miasto Katowice
adres:       Al. Roździeńskiego 188c, 40-203 Katowice

 

FORMA PRAWNA

Spółka została zawiązana na mocy aktu notarialnego z dnia 13 listopada 1997 roku. Spółka została wpisana do rejestru handlowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy pod nr RHB 14928 w dniu 25 listopada 1997 roku. Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 6 lutego 2002 roku Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000072586. Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem jest nieograniczony. Dokumentacja Spółki przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach.