Regnon > O firmie > Historia

REGNON Spółka Akcyjna została zawiązana na mocy aktu notarialnego z dnia 13 listopada 1997 roku. W lutym 1998 roku Spółka  rozpoczęła działalność dystrybucyjną sprzętu IT, którą następnie rozszerzyła o kompleksowe usługi serwisowe i logistyczne oraz produkcję sprzętu elektroniki użytkowej.

 

W 2007 roku Spółka przeprowadziła publiczną emisję akcji i trafiła na parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

W maju 2009 został rozpoczęty proces restrukturyzacji, który od września 2009 był prowadzony w ramach postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. 

W dniu 2 grudnia 2011 roku Wierzyciele zdecydowali o przyjęciu układu zgodnego z propozycjami układowymi przedstawionymi przez Zarząd Spółki.  Proces restrukturyzacji został zakończony w pierwszym kwartale 2012 roku.  

 

W dniu 18 kwietnia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o zmianie firmy Spółki. Zmiana statutu w zakresie zmiany firmy została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25 maja 2012 r. Począwszy od dnia zarejestrowania zmiany firma Spółki brzmi REGNON Spółka Akcyjna.