Regnon > Strefa inwestora > Komunikaty giełdowe

Raporty Bieżące

Data publikacji Numer raportu Tytuł raportu
2019-06-28 23:05:48 ESPI 10/2019 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Regnon S.A. w dniu 28 czerwca 2019
2019-06-28 23:03:49 ESPI 09/2019 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon S.A. z dnia 28 czerwca 2019
2019-06-27 21:21:23 ESPI 08/2019 Notowanie akcji Regnon S.A. w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określeniem kursu jednolitego
2019-06-15 01:11:59 ESPI 07/2019 Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania przeglądów i badań jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych w latach 2019-2020
2019-06-01 13:16:35 ESPI 06/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna
2019-05-30 20:18:11 ESPI QSr/2019 Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2019 roku
2019-04-30 20:52:03 ESPI RS/2018 Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok
2019-04-30 20:52:00 ESPI R/2018 Raport roczny za 2018 rok
2019-04-18 15:22:51 ESPI 05/2019 Zarejestrowanie przez Sąd zmiany Statutu Spółki
2019-03-28 23:42:04 ESPI 04/2019 Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
2019-03-01 20:30:55 ESPI 03/2019 Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej
2019-01-31 23:13:55 ESPI 02/2019 Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019
2019-01-14 13:14:33 ESPI 01/2019 Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej
2018-12-28 16:34:16 ESPI 24/2018 Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
2018-12-03 21:36:55 ESPI 23/2018 Uprawomocnienie się postanowienia o stwierdzeniu wykonania układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym - postępowaniu sanacyjnym
2018-11-29 19:51:21 ESPI QSr/2018 Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018
2018-11-28 14:16:13 ESPI 22/2018 Powołanie Prezesa Zarządu Regnon S.A.
2018-11-06 21:58:51 ESPI 21/2018 Stwierdzenie wykonania układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym - postępowaniu sanacyjnym
2018-09-28 21:56:39 ESPI PSr/2018 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku
2018-09-27 21:56:25 ESPI 20/2018 Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
2018-09-13 07:53:44 ESPI 19/2018 Życiorys Członka Rady Nadzorczej
2018-09-11 20:04:36 ESPI 18/2018 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
2018-09-11 20:04:32 ESPI 17/2018 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Regnon S.A. w dniu 10 września 2018
2018-09-11 20:03:09 ESPI 16/2018 Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon S.A. z dnia 10 września 2018 r. wraz z informacją o dokumentach będących przedmiotem głosowania oraz zgłoszonych sprzeciwach
2018-08-20 21:01:51 ESPI 15/2018 Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości
2018-08-13 21:01:13 ESPI 14/2018 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon
2018-08-02 22:36:44 ESPI 13/2018 Uprawomocnienie się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu
2018-06-29 22:13:48 ESPI 12/2018 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Regnon S.A. w restrukturyzacji w dniu 29 czerwca 2018
2018-06-29 22:13:43 ESPI 11/2018 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon S.A. w restrukturyzacji z dnia 29 czerwca 2018
2018-06-29 09:43:54 ESPI 10/2018 Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
2018-06-06 17:24:42 ESPI 9/2018 Zatwierdzenie układu Regnon S.A. w restrukturyzacji
2018-06-01 19:31:00 ESPI 8/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
2018-05-30 00:33:00 ESPI QSr/2018 Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018
2018-05-25 16:08:04 ESPI 7/2018 Zgromadzenie Wierzycieli Regnon S.A. w restrukturyzacji
2018-05-18 14:23:00 ESPI 6/2018 Zawarcie umowy restrukturyzacyjnej
2018-05-11 23:03:00 ESPI 5/2018 Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości
2018-04-27 23:06:00 ESPI RS/2017 Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok
2018-04-27 23:04:00 ESPI R/2017 Raport roczny za 2017 rok
2018-04-19 18:12:26 ESPI 4/2018 Wyznaczenie terminu zgromadzenia wierzycieli
2018-03-29 11:22:38 ESPI 3/2018 Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
2018-02-12 19:34:32 ESPI 2/2018 Zezwolenie na zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości
2018-01-31 19:50:04 ESPI 1/2018 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
2017-11-30 18:46:22 ESPI 20/2017 Ustanowienie kuratora
2017-11-29 19:46:22 ESPI 19/2017 Zawarcie Listu intencyjnego w przedmiocie sprzedaży nieruchomości
2017-11-29 19:05:00 ESPI QSr/2017 Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017
2017-11-24 18:41:06 ESPI PSr/2017 Skorygowany skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017
2017-11-24 06:00:33 ESPI 18/2017 Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku
2017-10-09 06:00:00 ESPI 17/2017 Cofnięcie zezwolenia na wykonywanie przez dłużnika zarządu nad całością przedsiębiorstwa
2017-10-06 09:51:00 ESPI 16/2017 Oddelegowanie Członków Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki
2017-10-06 09:05:00 ESPI PSr/2017 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku
2017-10-04 08:30:00 ESPI 15/2017 Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych
2017-10-04 08:00:00 ESPI 14/2017 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku
2017-10-04 01:00:00 ESPI 13/2017 Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
2017-09-27 01:00:00 ESPI 12/2017 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku
2017-07-05 22:57:23 ESPI 11/2017 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Regnon S.A. w restrukturyzacji w dniu 29 czerwca 2017 roku
2017-06-30 00:05:04 ESPI 10/2017 Zmiana składu Zarządu Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
2017-06-29 23:44:51 ESPI 9/2017 Zmiana składu Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
2017-06-29 23:15:24 ESPI 8/2017 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 29 czerwca 2017 roku
2017-06-08 23:11:56 ESPI 7/2017 Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane w trybie art. 401 § 1 Ksh.
2017-06-08 23:11:12 ESPI 6/2017 Zgłoszenie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane w trybie art. 401 § 4 Ksh.
2017-06-02 18:43:36 ESPI 5/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
2017-06-01 19:49:32 ESPI 4/2017 Zawieszenie obrotu akcjami Spółki w dniu 1 czerwca 2017
2017-05-31 19:56:04 QSr/2017 Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 roku
2017-05-29 23:30:00 ESPI 3/2017 Zatwierdzenie planu restrukturyzacyjnego Spółki
2017-04-28 23:32:00 ESPI 2/2017 Program naprawczy Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
2017-04-28 23:31:00 RS/2016 Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok
2017-04-28 23:30:00 R/2016 Raport roczny za 2016 rok
2017-02-22 23:33:00 EBI 1/2017 Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
2017-01-31 20:53:00 ESPI 1/2017 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
2016-12-19 21:58:00 26/2016 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
2016-11-29 22:48:00 QSr/2016 Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 roku
2016-11-09 23:28:00 25/2016 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku
2016-10-27 13:38:00 24/2016 Otwarcie postępowania sanacyjnego Regnon S.A.
2016-09-30 20:15:00 Psr/2016 formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
2016-09-20 21:53:00 23/2016 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku
2016-09-20 21:46:00 22/2016 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna
2016-09-19 21:29:00 21/2016 Informacja o Członkach Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna
2016-09-02 19:19:00 20/2016 Złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania sanacyjnego
2016-08-26 23:19:00 19/2016 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku
2016-08-24 20:40:00 18/2016 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie
2016-08-03 18:14:00 17/2016 Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej
2016-08-03 18:09:00 16/2016 Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej
2016-08-03 17:48:00 15/2016 Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji oraz wezwanie do zapłaty należności
2016-06-30 22:20:00 14/2016 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Regnon S.A. w dniu 29 czerwca 2016 roku
2016-06-29 22:58:00 13/2016 Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych
2016-06-29 22:45:00 12/2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
2016-06-29 22:29:00 11/2016 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2016 roku
2016-06-02 23:06:00 10/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna
2016-05-16 18:24:00 QSr/2016 Formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2016-05-02 22:09:00 RS/2016 Formularz skonsolidowanego raportu rocznego
2016-05-02 22:09:00 R/2016 Formularz raportu rocznego
2016-04-27 19:57:00 9/2016 Postanowienie Sądu – informacja poufna
2016-03-25 10:18:00 8/2016 Oświadczenie Zarządu - informacja poufna
2016-03-11 21:42:00 7/2016 Przekazanie informacji na podstawie § 5 ust. 1 pkt 24 oraz § 30 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych.
2016-03-11 21:18:00 6/2016 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2016-02-29 21:29:00 QSr/2016 formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2016-02-12 21:54:00 05/2016 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie
2016-02-10 21:21:00 04/2016 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2016-01-31 17:12:00 03/2016 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
2016-01-26 23:13:00 02/2016 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie
2016-01-07 21:03:00 01/2016 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2015-11-16 20:06:00 QSr/2015 formularz rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego
2015-10-26 22:52:42 33/2015 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2015-10-26 22:32:00 32/2015 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2015-10-26 22:26:00 31/2015 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2015-10-14 23:46:00 30/2015 Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.
2015-10-14 17:42:00 29/2015 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2015-10-14 17:35:00 28/2015 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2015-10-07 22:16:00 27/2015 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2015-10-06 22:16:00 26/2015 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2015-08-31 20:13:00 PSr/2015 Formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
2015-08-20 22:53:00 25/2015 Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
2015-08-15 22:00:00 24/2015 Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
2015-08-13 16:50:00 23/2015 Złożenie wniosku o dokonanie scalenia akcji Regnon Spółka Akcyjna.
2015-08-13 16:45:00 22/2015 Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
2015-08-07 20:44:00 21/2015 Uchwała Zarządu KDPW S.A.
2015-08-05 22:28:00 20/2015 Złożenie wniosku o zawieszenie notowań Regnon S.A.
2015-07-01 12:57:00 19/2015 Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych.
2015-07-01 12:43:00 18/2015 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Regnon S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku.
2015-07-01 12:10:00 17/2015 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku.
2015-06-04 21:48:00 16/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna
2015-05-15 21:26:00 QSr/2015 formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2015-05-04 23:35:00 15/2015 Rejestracja zmiany struktury kapitału zakładowego Emitenta
2015-04-29 07:27:00 14/2015 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
2015-04-29 07:21:00 13/2015 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie
2015-03-23 22:19:00 RS/2015 formularz skonsolidowanego raportu rocznego
2015-03-23 22:15:00 R/2015 formularz raportu rocznego
2015-03-09 21:53:00 12/2015 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Regnon S.A. w dniu 9 marca 2015 roku
2015-03-09 21:45:00 11/2015 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna z dnia 9 marca 2015 roku
2015-02-11 19:29:00 10/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2015-02-09 22:01:00 09/2015 Asymilacja akcji Regnon S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
2015-02-07 16:50:00 08/2015 Uchwała Zarządu GPW w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji Regnon S.A. do obrotu giełdowego
2015-02-07 16:49:00 07/2015 Rejestracja akcji Regnon S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
2015-02-03 20:17:00 06/2015 Rejestracja zmiany struktury i wysokości kapitałów oraz adresu siedziby Emitenta
2015-02-02 22:14:00 05/2015 Rejestracja akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
2015-01-31 16:16:00 04/2015 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-22 20:09:00 03/2015 Rejestracja akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
2015-01-22 15:41:00 02/2015 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
2015-01-14 23:01:00 01/2015 Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta
2014-12-20 16:21:00 27/2014 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
2014-12-20 13:50:00 26/2014 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 grudnia 2014 roku
2014-12-20 13:13:00 25/2014 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w dniu 19 grudnia 2014 roku
2014-12-10 23:13:00 24/2014 Sprostowanie informacji uzyskanej na podstawie art. 69 ustawy o ofercie
2014-12-02 19:39:00 23/2014 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie
2014-12-02 06:18:00 22/2014 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie
2014-12-01 19:53:00 21/2014 Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2014-12-01 18:32:00 20/2014 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie
2014-11-28 14:26:00 19/2014 Przedterminowy wykup obligacji
2014-11-28 13:46:00 18/2014 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki
2014-11-27 22:16:00 17/2014 Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie
2014-11-23 21:32:00 16/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2014-11-22 16:56:00 15/2014 Zbycie udziałów
2014-11-22 16:36:00 14/2014 Częściowy przedterminowy wykup obligacji
2014-11-19 20:26:00 13/2014 Zawarcie umowy sprzedaży akcji
2014-11-14 21:25:00 QSr/2014 formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2014-08-29 20:04:00 PSr/2014 formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
2014-07-31 12:04:00 12/2014 Harmonogram realizacji programu naprawczego
2014-07-16 19:27:00 11/2014 Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych
2014-06-28 13:46:00 10/2014 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2014 roku
2014-06-28 13:31:00 09/2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w dniu 27 czerwca 2014 roku
2014-06-18 21:31:00 08/2014 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2014-06-13 19:54:00 07/2014 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie
2014-06-01 18:44:00 06/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2014-05-15 20:42:00 qsr/2014 formularz rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego
2014-05-07 18:48:00 05/2014 Postanowienie o wpisie w KRS
2014-04-02 23:01:00 04/2014 Ustanowienie zastawu
2014-03-21 18:51:00 RS/2014 formularz skonsolidowanego raportu rocznego
2014-03-21 18:47:00 R/2014 formularz raportu rocznego
2014-03-19 22:56:00 EBI 1/2014 Informacja o nieprzestrzeganiu niektórych zasad ładu korporacyjnego
2014-03-07 21:54:00 03/2014 Zawarcie umowy sprzedaży akcji
2014-03-06 20:49:00 02/2014 Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany kryterium oceny znaczenia umów i aktywów Spółki
2014-01-28 17:32:00 01/2014 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
2013-12-31 17:14:00 23/2013 Przekazanie do publicznej wiadomości informacji opóźnionej
2013-12-12 18:12:00 22/2013 Zmiany w Zarządzie Spółki
2013-11-26 15:12:00 21/2013 Emisja obligacji
2013-11-14 20:16:00 QSr/2013 formularz rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego
2013-10-04 15:23:00 20/2013 Wypowiedzenie umowy
2013-08-30 17:28:00 PSr/ Skonsolidowany raport półroczny I półrocze 2013
2013-07-19 15:28:00 19/2013 Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych
2013-06-06 16:34:00 18/2013 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 czerwca 2013 roku
2013-06-06 16:32:00 17/2013 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
2013-06-06 16:22:00 16/2013 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2013 roku
2013-05-15 19:15:00 QSr 1/2013 Formularz rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego
2013-05-15 18:35:00 15/2013 Przekazanie do publicznej wiadomości informacji opóźnionej. Zawarcie znaczącej umowy.
2013-05-11 22:15:00 14/2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2013-04-11 21:50:00 13/2013 Rozwiązanie znaczącej umowy
2013-04-03 23:09:00 12/2013 Nabycie akcji własnych
2013-03-28 23:04:00 11/2013 Utworzenie spółki zależnej
2013-03-26 20:20:00 10/2013 Informacja dotycząca działań restrukturyzacyjnych
2013-03-21 22:22:00 RS Skonsolidowany raport roczny RS 2012
2013-03-21 22:20:00 R formularz raportu rocznego
2013-03-21 11:50:00 9/2013 Rejestracja akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
2013-03-20 17:10:00 8/2013 Działania restrukturyzacyjne Emitenta
2013-03-14 19:00:00 7/2013 Zawiadomienie dotyczące realizacji umowy zawartej przez jednostkę stowarzyszoną
2013-02-27 23:31:00 6/2013 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2013-02-27 23:30:00 5/2013 Zmiany w Zarządzie Spółki
2013-02-06 12:19:00 4/2013 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 lutego 2013 roku
2013-02-05 16:10:00 3/2013 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna z dnia 5 lutego 2013 roku
2013-01-30 15:00:00 2/2013 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
2013-01-04 15:10:00 1/2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2012-11-26 15:55:00 68/2012 Przyjęcie zamówienia
2012-11-23 14:55:00 67/2012 Zamówienie dla Zakładu Produkcyjnego Regnon-Zgoda
2012-11-14 19:56:00 /2012 Q3/2012 QSr
2012-10-26 13:51:00 66/2012 Postanowienie w sprawie wykonania układu
2012-10-05 19:40:00 65/2012 Zmiana uchwały o warunkowej rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
2012-09-28 18:10:00 64/2012 Zawarcie znaczącej umowy
2012-09-11 21:05:00 63/2012 Odpowiedź UKNF w sprawie dopuszczenia akcji serii U do obrotu na rynku regulowanym w trybie bezprospektowym
2012-09-10 16:10:00 62/2012 Emisja obligacji
2012-09-04 10:55:00 61/2012 Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany kryterium oceny znaczenia umów i aktywów Spółki
2012-08-31 18:56:00 /2012 PSr-2012
2012-08-10 14:30:00 60/2012 Zawarcie umowy związanej z realizacją strategii rozwoju Emitenta
2012-07-26 15:40:00 59/2012 Informacja w sprawie wniosku Emitenta o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym
2012-07-20 21:05:00 58/2012 Uzgodnienie warunków umowy zawieranej przez jednostkę stowarzyszoną
2012-07-18 15:45:00 57/2012 Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych
2012-07-05 16:15:00 56/2012 Rejestracja akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
2012-07-02 16:04:00 55/2012 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2012-07-02 15:52:00 54/2012 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2012-07-02 11:39:00 53/2012 Zawarcie znaczącej umowy.
2012-06-22 16:30:00 52/2012 Wykonanie układu
2012-05-29 14:12:00 51/2012 Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA
2012-05-25 22:08:39 50/2012 Rejestracja zmiany firmy Emitenta, zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego oraz zmiany praw z papierów wartościowych.
2012-05-15 17:01:35 /2012 QSr
2012-04-27 16:01:32 49/2012 Podwyższenie kapitału zakładowego Pronox Spółka Akcyjna.
2012-04-26 17:01:33 48/2012 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2012-04-26 17:01:33 47/2012 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2012-04-26 17:01:33 46/2012 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2012-04-26 16:01:32 45/2012 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2012-04-24 12:01:33 44/2012 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 kwietnia 2012 roku.
2012-04-24 10:01:32 43/2012 Rejestracja zmiany danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym.
2012-04-20 15:01:32 42/2012 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2012-04-20 11:01:32 41/2012 Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku.
2012-04-19 10:01:31 40/2012 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki.
2012-04-18 14:01:32 39/2012 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Spółka Akcyjna z dnia 18 kwietnia 2012 roku.
2012-04-18 14:01:32 39/2012 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Spółka Akcyjna z dnia 18 kwietnia 2012 roku.
2012-04-16 20:01:31 38/2012 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2012-04-16 19:01:31 37/2012 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2012-04-16 19:01:31 36/2012 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2012-04-16 19:01:31 35/2012 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2012-04-13 15:50:46 34/2012 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.
2012-04-03 14:01:26 33/2012 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.
2012-04-03 14:01:26 33/2012 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.
2012-03-30 14:01:25 32/2012 Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J, K i L.
2012-03-29 18:01:30 31/2012 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2012-03-29 18:01:29 30/2012 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2012-03-29 18:01:27 29/2012 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2012-03-29 18:01:26 28/2012 Informacja uzyskana na podstawie art. 69a ustawy o ofercie.
2012-03-28 14:01:25 27/2012 Ogłoszenie o zmianie na żądanie akcjonariusza porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 kwietnia 2012 roku.
2012-03-28 14:01:25 26/2012 Rejestracja akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
2012-03-28 14:01:25 25/2012 Korekta numerów raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w dniu 27 marca 2012 roku.
2012-03-28 14:01:25 25/2012 Korekta numerów raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w dniu 27 marca 2012 rokuniu 27 marca 2012 roku.
2012-03-27 15:01:25 23/2012 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2012-03-27 15:01:25 22/2012 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2012-03-27 12:01:25 21/2012 Uprawomocnienie Postanowienia Sądu w przedmiocie zakończenia postępowania upadłościowego
2012-03-26 17:01:25 21/2012 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2012-03-26 17:01:25 20/2012 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2012-03-26 17:01:25 19/2012 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2012-03-26 17:01:24 18/2012 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2012-03-22 15:01:24 17/2012 Rejestracja wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje.
2012-03-22 15:01:24 17/2012 Rejestracja wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje.
2012-03-21 15:01:25 16/2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2012-03-21 15:01:25 16/2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2012-03-20 18:01:40 /2011 SA-R
2012-03-20 18:01:24 / RS
2012-03-20 12:01:24 15/2012 Uchwała Zarządu Giełdy.
2012-03-16 12:01:24 14/2012 Zakończenie postępowania upadłościowego.
2012-03-07 15:01:23 13/2012 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.
2012-03-07 15:01:23 13/2012 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.
2012-02-29 16:01:22 12/2012 Zawarcie znaczących umów.
2012-02-24 15:01:21 11/2012 Przyjęcie akcji Spółki do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
2012-02-24 15:01:21 11/2012 Przyjęcie akcji Spółki do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
2012-02-22 15:01:21 10/2012 Uprawomocnienie Postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu Spółki
2012-02-20 18:01:21 9/2012 Przekazanie do publicznej wiadomości informacji opóźnionej. Zawarcie znaczącej umowy.
2012-02-20 16:01:22 8/2012 Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie stwierdzenia prawomocności Postanowienia Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach z dnia 14 grudnia 2011 roku w przedmiocie zatwierdzenia układu.
2012-02-13 14:01:18 7/2012 Umorzenie postępowania zażaleniowego na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu Spółki.
2012-02-13 13:01:17 6/2012 Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Pronox S.A. w upadłości układowej.
2012-02-13 13:01:17 5/2012 Powzięcie informacji o cofnięciu przez wierzyciela zażalenia na Postanowienie Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu Spółki.
2012-02-03 16:01:32 4/2012 Zażalenie na Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach w przedmiocie zatwierdzenia układu Spółki.
2012-01-31 13:01:32 3/2012 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.
2012-01-23 12:01:30 2/2012 Oświadczenie Zarządu Emitenta.
2012-01-02 16:01:29 1/2012 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 grudnia 2011 roku.
2011-12-30 16:02:27 128/2011 Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości.
2011-12-30 16:02:18 127/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2011-12-30 16:02:08 126/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2011-12-30 08:01:38 125/2011 Oświadczenie Zarządu Emitenta w sprawie uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
2011-12-29 16:01:28 124/2011 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox S.A. w upadłości układowej z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2011-12-23 14:01:27 123/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2011-12-20 15:02:29 122/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2011-12-20 15:02:29 122/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2011-12-20 15:02:17 121/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2011-12-20 15:02:17 121/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2011-12-20 15:02:07 120/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2011-12-20 15:02:07 120/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2011-12-20 15:02:06 119/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2011-12-20 15:02:06 119/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2011-12-19 19:01:56 118/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2011-12-19 19:01:46 117/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2011-12-19 18:01:56 116/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2011-12-19 18:01:46 115/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2011-12-15 16:01:26 114/2011 Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Pronox S.A. w upadłości układowej oraz podwyższenie kapitału zakładowego.
2011-12-15 12:01:25 113/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2011-12-15 11:01:27 112/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2011-12-14 16:01:55 111/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2011-12-14 16:01:45 110/2011 Rejestracja zmiany firmy Spółki oraz wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
2011-12-14 10:01:31 109/2011 Zatwierdzenie układu z wierzycielami.
2011-12-13 12:01:26 108/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2011-12-09 16:01:25 107/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2011-12-09 15:01:55 106/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2011-12-09 15:01:55 106/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2011-12-09 15:01:46 105/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2011-12-09 15:01:45 105/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2011-12-08 17:01:45 104/2011 Umieszczenie na wniosek akcjonariusza projektów uchwał w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej zwołanego na dzień 29 grudnia 2011 roku.
2011-12-08 17:01:25 103/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2011-12-07 16:01:24 102/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2011-12-07 14:01:25 101/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2011-12-07 12:01:24 100/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2011-12-02 18:01:24 99/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2011-12-02 13:01:24 98/2011 Wznowienie obrotu papierami wartościowymi.
2011-12-02 11:01:24 97/2011 Zawarcie układu z wierzycielami.
2011-12-02 09:01:24 96/2011 Zawieszenie obrotu papierami wartościowymi.
2011-12-01 20:01:23 95/2011 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.
2011-12-01 16:01:54 94/2011 Wniosek o zawieszenie obrotu papierami wartościowymi.
2011-12-01 16:01:44 93/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2011-12-01 15:01:24 92/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2011-11-30 15:01:53 91/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2011-11-30 15:01:43 90/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2011-11-30 15:01:40 89/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2011-11-30 14:01:24 88/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2011-11-25 18:01:23 87/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2011-11-22 16:01:22 86/2011 Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta.
2011-11-18 11:01:25 /2011 QSr
2011-11-17 15:01:22 85/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2011-11-14 17:01:22 /2011 QSr
2011-11-14 13:01:21 84/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2011-11-09 15:01:21 83/2011 Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H i J.
2011-11-08 12:01:21 82/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2011-11-04 15:01:23 81/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2011-11-04 15:01:14 80/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2011-11-03 12:01:20 79/2011 Wznowienie obrotu papierami wartościowymi.
2011-11-03 11:01:20 78/2011 Odroczenie głosowania nad układem.
2011-11-03 10:01:20 77/2011 Zawieszenie obrotu papierami wartościowymi.
2011-11-02 17:01:20 76/2011 Wniosek o zawieszenie obrotu papierami wartościowymi.
2011-10-27 19:01:19 75/2011 Rejestracja akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
2011-10-18 14:01:18 74/2011 Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.
2011-10-12 19:01:16 73/2011 Podpisanie listu intencyjnego.
2011-10-11 14:01:17 72/2011 Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.
2011-10-10 15:01:17 71/2011 Podjęcie działań zmierzających do zmiany strategii rozwoju.
2011-09-29 16:01:15 70/2011 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej z dnia 29 września 2011 roku.
2011-09-29 15:01:36 69/2011 Zmiana w składzie Radzy Nadzorczej Spółki
2011-09-29 14:01:56 68/2011 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 września 2011 roku Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
2011-09-16 15:01:14 67/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2011-09-16 14:01:14 66/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2011-09-13 15:01:13 65/2011 Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta.
2011-09-02 16:01:12 64/2011 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.
2011-08-31 17:01:12 / PSr
2011-07-22 14:01:08 63/2011 Postanowienie Sądu o sporządzeniu listy uprawnionych do głosowania wierzycieli oraz zwołanie zgromadzenia wierzycieli.
2011-07-12 15:01:07 62/2011 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych.
2011-07-07 21:01:05 61/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2011-07-07 15:01:06 60/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2011-07-06 12:01:06 59/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2011-07-06 12:01:05 58/2011 Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.
2011-07-05 14:01:06 57/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2011-07-04 14:01:06 56/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2011-07-01 15:05:09 55/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2011-07-01 15:05:08 54/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2011-07-01 15:05:05 53/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2011-06-30 12:05:05 52/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2011-06-30 12:05:04 51/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2011-06-30 12:05:03 50/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2011-06-30 12:05:02 49/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2011-06-30 12:05:01 48/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2011-06-30 12:02:46 47/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2011-06-28 17:04:59 46/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2011-06-28 17:01:25 45/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2011-06-28 16:03:06 44/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2011-06-28 16:02:26 43/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2011-06-28 16:01:46 42/2011 Korekta numerów i tematów raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w dniu 27 czerwca 2011 roku.
2011-06-27 15:01:35 39/2011 Informacja uzyskana od Akcjonariusza Emitenta.
2011-06-27 15:01:25 38/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowy
2011-06-27 15:01:24 37/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowy
2011-06-27 15:01:23 36/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2011-06-27 15:01:22 35/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowy
2011-06-27 14:01:05 34/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2011-06-24 12:01:45 33/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2011-06-24 12:01:25 34/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2011-06-24 12:01:05 35/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2011-06-22 16:03:25 32/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowy
2011-06-22 16:03:24 31/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowy
2011-06-22 16:03:23 30/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowy
2011-06-22 16:03:22 29/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2011-06-22 16:03:21 28/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowy
2011-06-22 16:03:06 27/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2011-06-22 15:01:05 26/2011 Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta
2011-06-09 15:01:04 24/2011 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 czerwca 2011 roku
2011-06-08 16:01:24 24/2011 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 czerwca 2011 roku
2011-06-08 16:01:04 25/2011 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej z dnia 8 czerwca 2011 roku.
2011-05-31 11:01:02 23/2011 Zmiana propozycji układowych
2011-05-27 17:01:01 22/2011 Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H i J.
2011-05-19 09:01:00 21/2011 Rejestracja akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
2011-05-16 07:01:01 /2011 QSr
2011-05-16 06:01:01 /2011 QSr
2011-05-10 16:01:00 20/2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.
2011-04-29 19:01:58 19/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2011-04-29 19:01:18 18/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2011-04-21 23:00:57 17/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2011-04-21 21:01:56 16/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2011-04-21 21:01:18 15/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2011-04-18 19:00:57 14/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2011-04-18 18:02:36 13/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2011-04-18 10:01:17 12/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowy
2011-04-07 15:00:56 11/2011 Zawarcie umowy sprzedaży akcji.
2011-03-25 16:00:35 10/2011 Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku.
2011-03-21 22:00:34 / RS
2011-03-21 21:00:36 /2010 SA-R
2011-03-03 21:00:33 9/2011 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej z dnia 2 marca 2011 roku.
2011-03-02 16:00:33 8/2011 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 2 marca 2011 roku.
2011-02-04 15:00:32 7/2011 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.
2011-01-28 12:00:30 6/2011 Terminy publikacji raportów okresowych Pronox Technology SA w upadłości układowej w roku obrotowym 2011 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
2011-01-21 16:00:29 5/2011 Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego i struktury kapitału zakładowego Pronox Technology S.A. w upadłości układowej
2011-01-21 15:00:31 4/2011 Zawarcie umowy przez podmiot zależny.
2011-01-18 16:00:31 3/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2011-01-18 16:00:30 2/2011 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2011-01-14 14:00:28 1/2011 Zawiadomienie Akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów.
2010-12-31 17:00:28 67/2010 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2010-12-31 17:00:28 66/2010 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2010-12-31 17:00:28 65/2010 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2010-12-31 17:00:28 64/2010 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2010-12-31 17:00:28 63/2010 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2010-12-31 17:00:28 62/2010 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2010-12-31 17:00:28 61/2010 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2010-12-31 13:00:27 60/2010 Oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego.
2010-12-23 20:00:26 59/2010 Objęcie akcji Centrozap S.A.
2010-12-23 15:00:27 58/2010 Zawarcie umowy sprzedaży akcji.
2010-12-21 19:00:28 57/2010 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ustawy o ofercie.
2010-12-21 19:00:27 56/2010 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2010-12-15 13:00:25 55/2010 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2010-12-15 12:00:27 54/2010 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2010-12-15 12:00:26 53/2010 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2010-12-09 12:00:25 52/2010 Oświadczenie Zarządu.
2010-11-25 22:00:24 51/2010 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 listopada 2010 roku.
2010-11-25 21:00:23 50/2010 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej z dnia 25 listopada 2010 roku.
2010-11-18 16:00:23 49/2010 Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego i struktury kapitału zakładowego Pronox Technology S.A. w upadłości układowej
2010-11-15 17:00:23 /2010 QSr
2010-10-27 15:00:21 48/2010 Oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego.
2010-10-27 14:00:21 47/2010 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.
2010-10-22 17:00:20 46/2010 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2010-10-22 17:00:20 45/2010 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2010-10-22 10:00:20 44/2010 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2010-10-22 09:00:20 43/2010 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2010-10-21 15:00:20 43/2010 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Podstawa prawna.
2010-10-21 15:00:20 42/2010 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2010-10-19 15:00:20 41/2010 Wybór oferty nabycia akcji Agito S.A.
2010-09-16 12:00:17 40/2010 Informacja na temat działań podejmowanych przez Zarząd Spółki w ramach Grupy Kapitałowej Pronox w związku z prowadzonym postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu.
2010-09-07 20:00:17 39/2010 Złożenie listy wierzytelności.
2010-08-31 21:00:17 / PSr
2010-08-12 11:00:14 38/2010 Rejestracja akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
2010-07-30 20:00:13 37/2010 Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości.
2010-07-19 16:00:12 36/2010 Wybór biegłego rewidenta.
2010-07-01 14:00:11 35/2010 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2010-06-29 21:00:11 34/2010 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej z dnia 29 czerwca 2010 roku.
2010-06-29 15:00:12 33/2010 Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości z 30 grudnia 2009r.
2010-06-29 15:00:11 32/2010 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2010-06-29 15:00:10 31/2010 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
2010-06-28 23:00:11 30/2010 Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.
2010-06-02 16:00:10 29/2010 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.
2010-06-02 13:00:10 28/2010 Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości.
2010-06-02 09:00:10 27/2010 Wypowiedzenie umowy
2010-05-26 18:00:09 26/2010 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej.
2010-05-20 15:00:11 25/2010 Przywrócenie notowań ciągłych akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.
2010-05-17 16:00:09 /2010 QSr
2010-04-30 23:00:08 24/2010 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2010-04-30 21:00:09 23/2010 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2010-04-30 21:00:08 22/2010 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2010-04-30 20:00:25 /2009 SA-R
2010-04-30 20:00:08 / RS
2010-04-13 19:00:07 21/2010 Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.
2010-03-01 16:00:07 /2009 QSr
2010-02-16 15:00:04 20/2010 Rejestracja zmiany wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.
2010-02-12 11:00:04 19/2010 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2010-02-11 17:00:04 18/2010 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ustawy o ofercie.
2010-02-04 16:00:04 17/2010 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 3 lutego 2010 roku.
2010-02-04 10:00:04 16/2010 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej z dnia 3 lutego 2010 roku.
2010-01-28 17:00:04 15/2010 Terminy przekazywania raportów okresowych.
2010-01-26 20:00:13 14/2010 Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr za 3 kwartał 2009 roku.
2010-01-26 20:00:12 13/2010 Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr za 3 kwartał 2008 roku.
2010-01-26 20:00:09 /2008 QSr
2010-01-26 20:00:04 /2009 QSr
2010-01-20 13:00:03 12/2010 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2010-01-20 12:00:05 11/2010 Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny.
2010-01-20 12:00:04 10/2010 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2010-01-19 00:00:05 10/2009 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2010-01-19 00:00:05 9/2010 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2010-01-18 22:00:04 8/2010 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2010-01-18 16:00:04 7/2010 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2010-01-15 21:01:44 6/2010 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2010-01-15 21:01:43 5/2010 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2010-01-15 20:01:04 4/2010 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
2010-01-15 19:01:03 3/2010 Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.
2010-01-08 16:00:03 2/2010 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.
2010-01-04 16:34:05 1/2010 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.
2010-01-04 16:34:03 68/2009 Wybór biegłego rewidenta.
2010-01-04 16:34:02 67/2009 Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.
2009-11-26 12:00:00 66/2009 Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.
2009-11-25 17:00:00 65/2009 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 listopada 2009 roku.
2009-11-19 17:00:00 64/2009 Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany kryterium oceny znaczenia umów i aktywów Spółki
2009-11-17 16:00:00 63/2009 Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny.
2009-11-13 17:00:00 /2009 QSr
2009-10-30 16:59:59 62/2009 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.
2009-10-23 13:59:59 61/2009 Uprawomocnienie Postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu.
2009-10-23 09:59:59 60/2009 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 października 2009 roku.
2009-10-23 09:59:59 59/2009 Nabycie akcji przez podmiot zależny Emitenta.
2009-10-22 12:00:58 58/2009 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej z dnia 21 października 2009 roku
2009-10-22 12:00:00 57/2009 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
2009-10-21 20:59:59 56/2009 Oświadczenie Zarządu Spółki – informacja poufna.
2009-10-21 20:59:58 55/2009 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2009-10-21 20:59:57 54/2009 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2009-10-21 20:59:50 53/2009 Nabycie znacznego pakietu akcji Spółki.
2009-10-21 08:59:59 52/2009 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów przysługujących akcjonariuszowi na walnym zgromadzeniu.
2009-10-14 12:59:58 51/2009 Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
2009-10-12 21:00:08 50/2009 Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A2 i C2.
2009-10-08 16:59:56 47/2009 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.
2009-10-02 19:59:58 49/2009 Rejestracja akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
2009-10-02 19:59:57 48/2009 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów przysługujących akcjonariuszowi na walnym zgromadzeniu.
2009-09-29 14:59:58 47/2009 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej
2009-09-29 08:59:58 46/2009 Otwarcie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu.
2009-09-25 11:54:04 45/2009 Zakończenie posiedzenia sądu oraz złożenie wniosku o przywrócenie notowań.
2009-09-25 08:59:57 44/2009 Złożenie wniosku o zawieszenie notowań akcji Spółki.
2009-09-24 07:59:58 43/2009 Zawarcie listu intencyjnego.
2009-09-23 22:59:59 42/2009 Posiedzenie Sądu w sprawie wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.
2009-09-23 22:59:58 41/2009 Zmiana w Zarządzie Spółki.
2009-09-10 16:59:57 40/2009 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów przysługujących akcjonariuszowi na WZA.
2009-08-31 20:59:56 / PSr
2009-07-29 18:59:54 39/2009 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2009-07-21 22:59:53 38/2009 Wybór biegłego rewidenta.
2009-07-20 18:59:54 37/2009 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2009-07-10 16:00:20 36/2009 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.
2009-07-06 11:00:19 35/2009 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
2009-07-06 11:00:18 34/2009 Powołanie Członka Rady Nadzorczej.
2009-07-02 22:00:30 33/2009 Nabycie akcji przedsiębiorstwa.
2009-07-02 22:00:29 32/2009 Nabycie akcji przedsiębiorstwa.
2009-07-02 22:00:20 31/2009 Wypowiedzenie umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego.
2009-07-02 22:00:20 30/2009 Wypowiedzenie umów kredytowych.
2009-07-01 21:33:03 29/2009 Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.
2009-07-01 21:00:19 28/2009 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. z 30 czerwca 2009 roku.
2009-06-29 23:00:18 27/2009 Zmiana w Zarządzie Pronox Technology S.A.
2009-06-25 20:00:19 26/2009 Wypowiedzenie umów kredytowych.
2009-06-23 23:00:19 25/2009 Projekt uchwał WZA Pronox Technology S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2009 roku.
2009-06-06 17:00:19 24/2009 Odwołanie Wiceprezesa Zarządu.
2009-06-05 21:00:18 23/2009 Wypowiedzenie umowy.
2009-05-28 15:00:29 22/2009 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A.
2009-05-28 15:00:19 21/2009 Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.
2009-05-25 20:00:18 20/2009 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów przysługujących akcjonariuszowi na walnym zgromadzeniu Pronox Technology S.A.
2009-05-15 23:00:18 /2009 QSr
2009-05-04 21:00:17 19/2009 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów przysługujących akcjonariuszowi na walnym zgromadzeniu Pronox Technology S.A.
2009-04-30 02:40:18 18/2009 Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego.
2009-04-29 23:12:20 17/2009 Zmiana w Zarządzie Pronox Technology S.A.
2009-04-29 23:10:20 / RS
2009-04-29 23:10:18 16/2009 Zawarcie umowy kredytowej.
2009-04-29 23:00:52 /2008 SA-R
2009-04-10 15:00:16 15/2009 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Pronox Technology S.A.
2009-04-10 13:00:17 14/2009 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. z 9 kwietnia 2009 roku.
2009-04-09 17:00:16 13/2009 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
2009-04-09 12:00:15 12/2009 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.
2009-04-01 23:00:17 9/2009 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. zwołanego na dzień 9 kwietnia 2009 roku.
2009-04-01 23:00:15 11/2009 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. zwołanego na dzień 9 kwietnia 2009 roku.
2009-03-28 19:00:15 10/2009 Zawarcie umowy o limit faktoringowy.
2009-03-28 19:00:15 9/2009 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej.
2009-03-28 19:00:10 8/2009 Zawarcie umowy kredytowej.
2009-03-24 08:00:16 7/2009 Terminy przekazywania raportów okresowych.
2009-03-19 00:00:15 6/2009 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A.
2009-03-13 22:00:14 5/2009 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej.
2009-03-03 03:36:12 /2008 QSr
2009-03-01 22:00:14 4/2009 Rozwiązanie umowy o pełnienie zadań animatora emitenta.
2009-01-31 15:00:14 3/2009 Terminy przekazywania raportów okresowych.
2009-01-31 15:00:14 3/2009 Terminy przekazywania raportów okresowych.
2009-01-06 22:00:15 2/2009 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej.
2009-01-02 22:00:13 1/2009 Informacja dotycząca stosowania Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
2008-12-31 17:00:13 41/2008 Wybór biegłego rewidenta.
2008-12-30 21:00:13 40/2008 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej.
2008-11-21 00:00:13 39/2008 Zawiązanie Easy Touch S.A.
2008-11-15 00:00:13 /2008 QSr
2008-11-04 18:00:11 38/2008 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2008-11-03 18:00:11 37/2008 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt.
2008-10-30 21:00:12 36/2008 Nabycie akcji Pronox Technology S.A. przez Wiceprezesa Zarządu.
2008-10-30 21:00:12 35/2008 Nabycie akcji Pronox Technology S.A. przez Wiceprezesa Zarządu.
2008-10-29 18:00:12 34/2008 Zawarcie umowy kredytowej oraz ustanowienie zastawu.
2008-10-16 17:00:13 33/2008 Nabycie akcji Pronox Technology S.A. przez Wiceprezesa Zarządu.
2008-10-15 16:00:12 32/2008 Nabycie akcji Pronox Technology S.A. przez Wiceprezesa Zarządu.
2008-10-08 16:00:12 31/2008 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt.
2008-09-29 19:00:19 / PSr
2008-09-24 23:00:11 30/2008 Zawarcie aneksów do umowy o kredyt.
2008-09-22 23:00:13 29/2008 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt.
2008-08-14 17:00:12 /2008 QSr
2008-08-13 23:00:08 28/2008 Zmiana umowy kredytowej.
2008-07-02 23:00:07 27/2008 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej.
2008-06-14 08:00:07 26/2008 Nabycie akcji Pronox Technology S.A. przez Wiceprezesa Zarządu.
2008-06-13 19:00:07 25/2008 Wybór biegłego rewidenta.
2008-06-13 19:00:07 24/2008 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
2008-06-13 18:00:06 23/2008 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pronox Technology S.A. w dniu 12 czerwca 2008 roku.
2008-06-10 16:00:07 22/2008 Nabycie akcji Pronox Technology S.A. przez Wiceprezesa Zarządu.
2008-06-04 21:00:08 21/2008 Projekty uchwał na ZWZ Pronox Technology S.A. zwołane na dzień 12 czerwca 2008 roku.
2008-05-28 18:00:14 /2007 SA-R
2008-05-28 18:00:07 / RS
2008-05-19 17:00:07 20/2008 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A.
2008-05-19 17:00:07 19/2008 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2007 r.
2008-05-12 21:00:07 /2008 QSr
2008-04-04 23:00:07 18/2008 Nabycie akcji Pronox Technology S.A. przez Wiceprezesa Zarządu.
2008-04-04 23:00:07 17/2008 Umowa o pełnienie zadań animatora emitenta.
2008-04-04 23:00:07 16/2008 Zawarcie znaczącej umowy.
2008-03-25 18:00:46 15/2008 Nabycie akcji Pronox Technology S.A. przez Wiceprezesa Zarządu.
2008-03-13 00:00:06 14/2008 Zmiana umowy spółki „Easy Touch Pronox Technology Spółka akcyjna” Spółka komandytowa.
2008-03-08 00:00:06 13/2008 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej.
2008-02-29 00:00:06 /2007 QSr
2008-02-18 17:00:05 12/2008 Terminy przekazywania raportów okresowych.
2008-02-16 18:00:46 11/2008 Nabycie akcji Pronox Technology S.A. przez Wiceprezesa Zarządu. Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów przysługujących akcjonariuszom na WZA.
2008-02-15 21:00:06 10/2008 Zawarcie znaczących umów.
2008-02-12 00:00:05 9/2008 Zawarcie aneksu do umowy o roboty budowlane.
2008-02-08 22:00:06 8/2008 Rejestracja 4energy S.A.
2008-01-31 21:00:06 7/2008 Terminy przekazywania raportów okresowych
2008-01-26 18:00:07 6/2008 Zawarcie znaczącej umowy.
2008-01-14 19:00:06 5/2008 Nabycie akcji Pronox Technology S.A. przez Wiceprezesa Zarządu
2008-01-09 19:00:06 4/2008 Powołanie Wiceprezesa Zarządu
2008-01-08 22:00:06 3/2008 Nabycie akcji Pronox Technology S.A. przez Wiceprezesa Zarządu
2008-01-08 00:00:06 2/2008 Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku.
2008-01-07 21:00:06 1/2008 Informacja o stosowaniu Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
2007-12-22 19:00:05 54/2007 Wybór biegłego rewidenta
2007-12-22 19:00:05 53/2007 Zawiązanie spółki 4energy Spółka Akcyjna
2007-12-12 22:00:05 52/2007 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o ofercie.
2007-11-29 22:00:04 51/2007 Zawarcie znaczącej umowy.
2007-11-23 17:00:06 50/2007 Nabycie akcji przez Wiceprezesa Zarządu Spółki.
2007-11-22 18:00:05 49/2007 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
2007-11-14 08:00:06 /2007 QSr
2007-11-10 11:00:05 48/2007 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9 listopada 2007 r.
2007-11-10 11:00:05 47/2007 Uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pronox Technology S.A. w dniu 9 listopada 2007 r.
2007-11-01 09:54:35 46/2007 Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. zwołanego na dzień 9 listopada 2007 roku.
2007-10-30 08:54:49 45/2007 Nowe kontrakty Pronox Technology S.A. - zawarcie znaczących umów.
2007-10-17 22:55:50 44/2007 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A.
2007-10-10 22:56:42 43/2007 Zlecenie wykonania prac budowlanych w Centrum Produkcyjno - Logistycznym w Dąbrowie Górniczej.
2007-10-05 16:56:57 42/2007 Nabycie akcji przez Wiceprezesa Zarządu Spółki.
2007-10-03 22:57:02 41/2007 Zawarcie znaczącej umowy oraz ustanowienie hipoteki.
2007-10-01 16:57:10 2007 PSr
2007-09-12 22:57:59 40/2007 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt.
2007-08-14 05:57:19 2007 Skonsolidowany raport kwartalny
2007-07-24 16:58:13 39/2007 Nabycie akcji przez Wiceprezesa Zarządu Spółki.
2007-07-23 16:58:15 38/2007 Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o ofercie.
2007-07-17 22:58:30 37/2007 Rejestracja 1.500.000 akcji w KDPW S.A.
2007-07-17 22:58:30 11/2007 Termin przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2007.
2007-07-16 22:58:33 36/2007 Wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii A1, B, C1, D i E oraz ustalenie daty pierwszego notowania.
2007-07-12 22:58:43 35/2007 Zawarcie znaczącej umowy oraz ustanowienie zastawu.
2007-07-10 22:58:50 34/2007 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów przysługujących akcjonariuszom na WZA
2007-07-10 22:58:49 33/2007 Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
2007-07-10 20:58:49 32/2007 Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na GPW S.A.
2007-07-10 07:44:07 31/2007 Nowy kontrakt Pronox Technology S.A. - zawarcie znaczącej umowy.
2007-07-05 16:58:09 30/2007 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
2007-07-05 15:58:09 29/2007 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Pronox Technology S.A.
2007-06-30 09:58:23 28/2007 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pronox Technology S.A. w dniu 29 czerwca 2007 roku.
2007-06-29 22:58:23 27/2007 Ustanowienie hipoteki
2007-06-29 17:58:25 26/2007 Wybór biegłego rewidenta
2007-06-27 15:58:31 25/2007 Nabycie akcji przez Wiceprezesa Zarządu Spółki.
2007-06-22 16:58:45 24/2007 Zawarcie znaczącej umowy
2007-06-22 16:58:44 23/2007 Zawarcie znaczącej umowy
2007-06-21 17:57:55 22/2007 Projekty uchwał na ZWZ Pronox Technology S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2007 roku.
2007-06-13 16:58:16 21/2007 Zawarcie aneksów do umowy o limit wierzytelności
2007-06-12 15:58:19 20/2007 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
2007-06-06 18:58:35 19/2007 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A.
2007-06-04 16:58:40 18/2007 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2007-05-28 13:40:50 7/2007 Warunkowe przyjęcie do depozytu oraz warunkowa rejestracja akcji oraz praw do akcji w KDPW
2007-05-28 13:40:48 6/2007 Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej oraz ilości akcji serii E.
2007-05-28 13:40:47 5/2007 Zatwierdzenie aneksu nr 4 do Prospektu Emisyjnego
2007-05-28 13:40:42 4/2007 Zatwierdzenie aneksu nr 3 do Prospektu Emisyjnego
2007-05-28 13:40:35 1/2007 Informacja o przystąpieniu do ESPI
2007-05-20 11:22:41 17/2007 Zawarcie znacz?cej umowy kredytowej
2007-05-20 11:22:39 16/2007 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2007-05-20 11:22:39 15/2007 Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2007-05-20 11:22:37 14/2007 Aneks do umowy o limit wierzytelno?ci
2007-05-16 06:39:48 2006 Raport roczny dla emitentA3w papierA3w warto?ciowych
2007-05-16 06:39:43 2006 formularz skonsolidowanego raportu rocznego
2007-05-16 06:38:00 2007 formularz 'rozszerzonego' skonsolidowanego raportu kwartalnego
2007-05-11 16:56:25 13/2007 Wprowadzenie do obrotu PDA serii E oraz ustalenie daty pierwszego notowania
2007-05-11 14:21:20 12/2007 Komunikat DziaA‚u Operacyjnego KDPW S.A. w sprawie rejestracji praw do akcji zwykA‚ych na okaziciela serii E
2007-05-11 13:54:18 11/2007 Terminy przekazywania raportA3w okresowych
2007-05-11 13:53:18 10/2007 SzczegA3?owe informacje dotycz?ce przydzia?u akcji serii E Pronox Technology S.A.
2007-05-11 11:18:59 10/2007 Korekta raportu bie??cego 10/2007
2007-05-10 12:29:13 8/2007 Z?o?enie wnioskA3w o dopuszczenie akcji i praw do nowych akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW oraz wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym praw do nowych akcji.
2007-05-10 12:29:12 9/2007 O?wiadczenie Zarz?du Pronox Technology S.A. w sprawie przestrzegania Zasad ?adu Korporacyjnego
2007-05-10 12:29:11 10/2007 SzczegA3?owe informacje dotycz?ce przydzia?u akcji serii E Pronox Technology S.A.