Regnon > O firmie > Rada Nadzorcza > Aleksandra Bełdyga

Aleksandra Bełdyga - Członek Rady Nadzorczej.

Pani Aleksandra Bełdyga była aplikantem radcowskim w Kancelarii Radcy Prawnego Eweliny Mrozińskiej-Ząbek w Warszawie oraz Kancelarii Radców Prawnych Wiatr i Partnerzy we Wrocławiu. Pani Aleksandra Bełdyga jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, New Finance Services S.A. w Warszawie oraz Snacks S.A. w Warszawie. Pani Aleksandra Bełdyga nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Powrót