Regnon > O firmie > Rada Nadzorcza > Tomasz Karczewski

 

Tomasz KarczewskiCzłoenk Rady Nadzorczej

Pan Tomasz Karczewski urodził się 30 listopada 1972 r. Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Politechniki Śląskiej, gdzie w latach 1991-1997 studiował na Wydziale Organizacji i Zarządzania, Katedra Organizacji Produkcji. Pan Tomasz Karczewski od czerwca 2015 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Dyrektora Zarządzającego w Ferox Automation Sp. z o.o. w Katowicach, w okresie od lipca 2012 r. do grudnia 2014 r. był Dyrektorem Działu Inwestycji Kapitałowych i Nadzoru Właścicielskiego w Ideon S.A. w Katowicach, od lipca 2009 r. do czerwca 2012 r. Wiceprezesem Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A., od maja 2008 r. do lipca 2009 r. Głównym Specjalistą w Centrozap S.A. w Katowicach, od listopada 2004 r. do maja 2008 r.

Kierownikiem Działu Ofert, a następnie Zastępcą Dyrektora Ds. Handlowych w Energoaparatura S.A. w Katowicach. Pan Tomasz Karczewski jest Wspólnikiem i Prezesem Zarządu Miodla Poland Sp. z o.o. Pan Tomasz Karczewski uczestniczył w wielu szkoleniach i kursach, m.in. Funkcjonowanie w alternatywnym systemie obrotu New Connect (Adwokaci i Radcowie Prawni Kancelaria Prawna Żyglicka i Wspólnicy); Kurs - Zastępca głównego księgowego (Eurodirect); Szkolenia z zakresu rachunkowości oraz metod sporządzania sprawozdań finansowych (Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce); Aplikacja administracyjna, szkolenia z zakresu podatku VAT, analizy bilansu i rachunku wyników, ordynacji podatkowej, analizy ekonomicznej działalności firm (Ośrodek Szkoleniowy Izby Skarbowej w Katowicach); Metody i techniki sprzedaży produktów FMCG (Zakłady Przemysłu Tytoniowego w Krakowie S.A.). Pan Tomasz Karczewski nie pełni funkcji w organizacjach społecznych i politycznych. Pan Tomasz Karczewski nie posiada akcji Spółki oraz spółek powiązanych, dominujących, zależnych. Pan Tomasz Karczewski oświadczył, że nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Powrót