Regnon > Strefa inwestora > Sprawozdania finansowe

Pełne wersje sprawozdań:

KWARTALNE

Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku

rozszerzone

Skonsolidowany raport okresowy I kwartał 2019 roku

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018 roku

Skonsolidowany raport okresowy I kwartał 2018 roku

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 roku

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 roku

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2016 roku

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2010

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2009

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2009

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2009

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2008

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2008

Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2008

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2008

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2007

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2007

Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2007

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2007

PÓŁROCZNE

skonsolidowane

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku

Skorygowany skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku

Skonsolidowany raport półroczny I półrocze 2017

Skonsolidowany raport półroczny I półrocze 2016

Skonsolidowany raport półroczny I półrocze 2015

Skonsolidowany raport półroczny I półrocze 2014

Skonsolidowany raport półroczny I półrocze 2013

Skonsolidowany raport półroczny I półrocze 2012

Skonsolidowany raport półroczny I półrocze 2011

Skonsolidowany raport półroczny I półrocze 2010

Skonsolidowany raport półroczny I półrocze 2009

Skonsolidowany raport półroczny I półrocze 2008

Skonsolidowany raport półroczny I półrocze 2007

ROCZNE

jednostkowe

Raport roczny Regnon S.A. za 2018 rok

Raport roczny Regnon S.A. za 2017 rok

Raport roczny Regnon S.A. za 2016 rok

Raport roczny Regnon S.A. za 2015 rok

Raport roczny Regnon S.A. za 2014 rok

Raport roczny Regnon S.A. za 2013 rok

Raport roczny Regnon S.A. za 2012 rok

Raport roczny Pronox Technology S.A. za 2011 rok

Raport roczny Pronox Technology S.A. za 2010 rok

Raport roczny Pronox Technology S.A. za 2009 rok

Raport roczny Pronox Technology S.A. za 2008 rok

Raport roczny Pronox Technology S.A. za 2007 rok

Raport roczny Pronox Technology S.A. za 2006 rok

 

skonsolidowane

Skonsolidowany raport roczny Regnon S.A. za 2018 rok

Skonsolidowany raport roczny Regnon S.A. za 2017 rok

Skonsolidowany raport roczny Regnon S.A. za 2016 rok

Skonsolidowany raport roczny Regnon S.A. za 2015 rok

Skonsolidowany raport roczny Regnon S.A. za 2014 rok

Skonsolidowany raport roczny Regnon S.A. za 2013 rok

Skonsolidowany raport roczny Regnon S.A. za 2012 rok

Skonsolidowany raport roczny Pronox Technology S.A. za 2011 rok

Skonsolidowany raport roczny Pronox Technology S.A. za 2010 rok

Skonsolidowany raport roczny Pronox Technology S.A. za 2009 rok

Skonsolidowany raport roczny Pronox Technology S.A. za 2008 rok

Skonsolidowany raport roczny Pronox Technology S.A. za 2007 rok

Skonsolidowany raport roczny Pronox Technology S.A. za 2006 rok

 

Informacja udostępniona na podst. DPSN część II pkt. 1 ust. 14

Regnon Spółka Akcyjna oświadcza, że w Spółce nie obowiązuje reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.