o RB-W: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pronox Technology S.A. w dniu 12 czerwca 2008 roku.
 • Data: 2008-06-13


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Znaleziono 1 załączniki
 • Uchwaly_ZWZA_PT_12_06_2008.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 23 / 2008
  Data sporządzenia: 2008-06-13
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pronox Technology S.A. w dniu 12 czerwca 2008 roku.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology S.A. działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych podaje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 czerwca 2008 roku.
  Załączniki
  Plik Opis
  Uchwały ZWZA PT 12_06_2008.pdf Uchwały ZWZA PT 12_06_2008.pdf Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pronox Technology S.A. w dniu 12 czerwca 2008 roku.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2008-06-13 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuds6x0hpt41
  Nazwa raportuRB-W
  Symbol raportuRB-W
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułUchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pronox Technology S.A. w dniu 12 czerwca 2008 roku.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2008-06-13
  Rok bieżący2008
  Numer23
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.