o RB: Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
 • Data: 2011-06-22


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 29 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-06-22
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
  Podstawa prawna
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
  Treść raportu:
  Pronox Technology S.A. w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od pana Ireneusza Króla – Prezesa Zarządu Pronox Technology S.A. w upadłości układowej złożone na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi, że w dniu 22 czerwca 2011 roku w Katowicach spółka Centrozap Finanse sp. z o.o. objęła 1.400.000 sztuk akcji serii J zwykłych na okaziciela spółki Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, wyemitowanych przez Pronox Technology SA w ramach kapitału warunkowego, o łącznej wartości 5.600.000,00 zł poprzez emisję 56.000.000 sztuk akcji.
  Objęcie akcji odbyło się w drodze zawarcia Umowy objęcia akcji po cenie nominalnej, tj. po 0,10 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 140.000,00 zł.
  Przed zawarciem niniejszej Umowy Spółka Centrozap Finanse sp. z o.o. posiadała 2.000.000 sztuk akcji spółki Pronox Technology S.A. w upadłości układowej stanowiących 1,40 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 2.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,38 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Po objęciu akcji wskazanych w niniejszym zawiadomieniu Centrozap Finanse sp. z o.o. posiada 3.400.000 sztuk akcji spółki Pronox Technology S.A. w upadłości układowej stanowiących 1,71 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 3.400.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,69 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Podstawą dokonania zawiadomienia jest fakt, iż obejmująca akcje Pronox Technology S.A. – spółka Centrozap Finanse sp. z o.o. jest blisko związana z osobą pana Ireneusza Króla w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a). Pan Ireneusz Król zasiada w organach zarządzających oraz nadzorujących spółek.  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-06-22 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-06-22 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułInformacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-06-22
  Rok bieżący2011
  Numer29
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.