o RB: Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
 • Data: 2011-07-07


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 61 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-07-07
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
  Podstawa prawna
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
  Treść raportu:
  Pronox Technology S.A. w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od pana Jacka Krysiaka - Członka Rady Nadzorczej Pronox Technology S.A. w upadłości układowej zawiadomienie złożone na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi, że w dniu 22 czerwca 2011 roku w Katowicach spółka GKS GieKSa Katowice S.A. objęła 3.000.000 sztuk akcji serii J zwykłych na okaziciela spółki Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, wyemitowanych przez Pronox Technology S.A. w ramach kapitału warunkowego o łącznej wartości 5.600.000,00 zł poprzez emisję 56.000.000 sztuk akcji.

  Objęcie akcji odbyło się poprzez zawarcie Umowy objęcia akcji, po cenie nominalnej, tj. po 0,10 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 300.000,00 zł.
  Przed zawarciem Umowy Spółka GKS GieKSa Katowice S.A. posiadała 5.500.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 3,86 % kapitału zakładowego Spółki i dających 5.500.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,79 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Po objęciu akcji wskazanych w niniejszym zawiadomieniu GKS GieKSa Katowice S.A. posiada 8.500.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 4,28 % kapitału zakładowego Spółki i dających 8.500.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,23 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

  Podstawą dokonania zawiadomienia jest fakt, iż obejmująca akcje Pronox Technology S.A. w upadłości układowej - spółka GKS GieKSa Katowice S.A. jest blisko związana z osobą pana Jacka Krysiaka w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a). Pan Jacek Krysiak zasiada w organach zarządzających oraz nadzorujących spółek.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-07-07 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-07-07 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułInformacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-07-07
  Rok bieżący2011
  Numer61
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.