o RB: Podjęcie działań zmierzających do zmiany strategii rozwoju.
 • Data: 2011-10-10


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 71 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-10-10
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Podjęcie działań zmierzających do zmiany strategii rozwoju.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej informuje, że przystąpił do realizacji działań zmierzających do zmiany strategii rozwoju Spółki na lata 2011 – 2015. Strategia zostanie zaprezentowana inwestorom do dnia 25 października 2011 roku, a jej kluczowym elementem będzie zmiana podstawowego profilu działalności Spółki z dotychczasowego obejmującego produkcję i dystrybucję telewizorów LCD oraz sprzętu IT na nowy nakierowany na produkcję, dystrybucję i sprzedaż produktów luksusowych, w tym ekskluzywnej bielizny, alkoholu, cygar i kawy.
  Pierwszym etapem procesu będzie zawarcie listów intencyjnych ze znaczącymi udziałowcami podmiotów produkcyjno – dystrybucyjnych z branży dóbr luksusowych, z którymi Spółka planuje współdziałanie w oparciu o posiadaną infrastrukturę i wypracowany model logistyczny. W kolejnym etapie, realizowanym po zakończeniu prowadzonego obecnie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu, działania Spółki skoncentrują się na akwizycji tych podmiotów.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-10-10 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-10-10 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułPodjęcie działań zmierzających do zmiany strategii rozwoju.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-10-10
  Rok bieżący2011
  Numer71
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.