o RB: Terminy przekazywania raportów okresowych.
 • Data: 2008-02-18


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 12 / 2008
  Data sporządzenia: 2008-02-18
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Terminy przekazywania raportów okresowych.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zgodnie z § 100 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Pronox Technology S.A. podaje do publicznej wiadomości nowe terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 roku oraz informuje o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową (zgodnie z par.87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku) i przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2008 roku zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe o którym mowa w § 87 ust. 4 Rozporządzenia

  Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:
  za IV kwartał 2007 roku - 28 lutego 2008 r.
  za I kwartał 2008 roku - 12 maja 2008 r.
  za II kwartał 2008 roku - 14 sierpnia 2008 r.
  za III kwartał 2008 roku - 14 listopada 2008 r.

  Skonsolidowany raport za I półrocze 2008 roku - 29 września 2008 r.

  Raport roczny za 2007 rok - 6 czerwca 2008 r.
  Skonsolidowany raport roczny za 2007 rok - 6 czerwca 2008 r.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2008-02-18 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułTerminy przekazywania raportów okresowych.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2008-02-18
  Rok bieżący2008
  Numer12
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.