o RB: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów przysługujących akcjonariuszowi na WZA.
 • Data: 2009-09-10


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 40 / 2009
  Data sporządzenia: 2009-09-10
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów przysługujących akcjonariuszowi na WZA.
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Spółka Pronox Technology S.A. działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymała złożone przez pełnomocnika spółki Amada Investment LLC zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o tym, iż w dniu 9 lipca 2009 roku spółka Amada Investment LLC powzięła informację o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów przysługujących jej na Walnym Zgromadzeniu Pronox Technology S.A. z siedzibą w Katowicach, która nastąpiła w wyniku rejestracji w dniu 27 sierpnia 2009 roku przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach zmiany statutu Pronox Technology S.A. Przed dokonaniem rejestracji zmiany Amada Investment LLC posiadała 614.000 akcji Pronox Technology S.A., którym odpowiadał udział w kapitale zakładowym wynoszący 6,60 % oraz 1.228.000 głosów na WZA stanowiących 9,92 % ogólnej liczby głosów. Po zarejestrowaniu zmiany Amada Investment LLC posiada 614.000 akcji Pronox Technology S.A., którym odpowiada udział w kapitale zakładowym wynoszący 6,60 % oraz 1.211.500 głosów na WZA stanowiących 10,19 % ogólnej liczby głosów.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-09-10 Maciej Sosiński Prezes Zarządu
  2009-09-10 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułZmiana udziału w ogólnej liczbie głosów przysługujących akcjonariuszowi na WZA.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKATOWICE
  UlicaPADEREWSKIEGO
  Nr32C
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2009-09-10
  Rok bieżący2009
  Numer40
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.