o RB: Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
 • Data: 2010-01-18


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 10 / 2009
  Data sporządzenia: 2010-01-18
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
  Podstawa prawna
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
  Treść raportu:
  Pronox Technology S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od pana Mariusza Jabłońskiego - Wiceprezesa Zarządu Spółki korektę zawiadomienia złożonego w dniu 15 stycznia 2010 r. w trybie art. 160 wyżej wymienionej Ustawy o zwiększeniu zaangażowania w spółce Pronox Technology S.A. przez spółkę Centrozap S.A. Na skutek Postanowienia Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Pronox Technology S.A. o 5.000.000,00 zł w związku z emisją akcji serii G. Spółka Centrozap S.A. osiągnęła w dniu 14 stycznia 2010 r. 30,65 % udziału w kapitale zakładowym Pronox Technology S.A. co daje 18.180.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 29,38 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Pronox Technology S.A. Akcje w ilości 17.000.000 sztuk zostały nabyte po cenie 0,10 zł za 1 akcję.Podstawą złożenia Spółce zawiadomienia jest fakt, iż nabywca akcji Pronox Technology S.A. – spółka Centrozap S.A. jest osobą blisko związaną z panem Mariuszem Jabłońskim w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a) Ustawy. Pan Mariusz Jabłoński zasiada w organach zarządzających obu spółek.
  Złożone w dniu dzisiejszym zawiadomienie jest korektą zawiadomienia o którym Pronox Technology S.A. poinformowała w Raporcie bieżącym nr 6/2010 z 15 stycznia 2010 r. Skorygowana została treść w taki sposób, że w miejsce zdania "Akcje w ilości 1.700.000 sztuk zostały nabyte po cenie 0,10 zł za 1 akcję" zostało zapisane zdanie "Akcje w ilości 17.000.000 sztuk zostały nabyte po cenie 0,10 zł za 1 akcję".

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-01-18 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2010-01-18 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułInformacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2010-01-18
  Rok bieżący2009
  Numer10
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.