o RB: Terminy przekazywania raportów okresowych.
 • Data: 2009-01-31


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 3 / 2009
  Data sporządzenia: 2009-01-31
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Terminy przekazywania raportów okresowych.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zgodnie z § 100 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Pronox Technology S.A. podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2009 roku oraz informuje o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację
  finansową (zgodnie z par.87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku) i przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2009 roku zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe o którym mowa w § 87 ust. 4 Rozporządzenia

  Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:
  za IV kwartał 2008 roku - 2 marca 2009 roku
  za I kwartał 2009 roku - 15 maja 2009 roku
  za II kwartał 2009 roku - 14 sierpnia 2009 roku
  za III kwartał 2009 roku - 13 listopada 2009 roku

  Skonsolidowany raport za I półrocze 2009 roku - 30 września 2009 roku

  Raport roczny za 2008 rok - 15 czerwca 2009 roku
  Skonsolidowany raport roczny za 2008 rok - 15 czerwca 2009 roku.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-01-31 Mariusz Jawoszek Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułTerminy przekazywania raportów okresowych.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2009-01-31
  Rok bieżący2009
  Numer3
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.