o RB-W: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej z dnia 25 listopada 2009 roku.
  • Data: 2009-11-26


  • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA  • PAP

    o Spis treści:
  • 1. RAPORT BIEŻĄCY
  • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  • o Spis załączników:
    Znaleziono 1 załączniki
  • Uchwaly_WZA_PT_25.11.2009.pdf
  • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 66 / 2009
    Data sporządzenia: 2009-11-26
    Skrócona nazwa emitenta
    PRONOX TECHNOLOGY S.A.
    Temat
    Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej z dnia 25 listopada 2009 roku.
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd Pronox Technology S.A. w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) podaje do wiadomości publicznej treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 25 listopada 2009 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
    Załączniki
    Plik Opis
    Uchwaly_WZA_PT_25.11.2009.pdf Uchwaly_WZA_PT_25.11.2009.pdf Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE (ENGLISH VERSION)

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
    (pełna nazwa emitenta)
    PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
    (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
    40-282 Katowice
    (kod pocztowy) (miejscowość)
    Paderewskiego 32c
    (ulica) (numer)
    032 2075600 032 2075603
    (telefon) (fax)
    pronox@pronox.com www.pronox.com
    (e-mail) (www)
    9542180954 273696613
    (NIP) (REGON)

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2009-11-26 Ireneusz Król Prezes Zarządu
    2009-11-26 Tomasz Minkina Członek Zarządu

    Identyfikator raportuds6x0hpt41
    Nazwa raportuRB-W
    Symbol raportuRB-W
    Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
    TytułUchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej z dnia 25 listopada 2009 roku.
    SektorInformatyka (inf)
    Kod40-282
    MiastoKatowice
    UlicaPaderewskiego
    Nr32c
    Tel.032 2075600
    Fax032 2075603
    e-mailpronox@pronox.com
    NIP9542180954
    REGON273696613
    Data sporządzenia2009-11-26
    Rok bieżący2009
    Numer66
    adres wwwwww.pronox.com
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.