o RB: Informacja na temat działań podejmowanych przez Zarząd Spółki w ramach Grupy Kapitałowej Pronox w związku z prowadzonym postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu.
 • Data: 2010-09-15


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 40 / 2010
  Data sporządzenia: 2010-09-15
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Informacja na temat działań podejmowanych przez Zarząd Spółki w ramach Grupy Kapitałowej Pronox w związku z prowadzonym postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
  Treść raportu:
  Emitent informuje, że prowadzi rozmowy z oferentami zainteresowanymi odkupem wszystkich akcji spółki Agito S.A. od dotychczasowych akcjonariuszy. Grupa Pronox posiada 6.825.500 akcji co stanowi 58 % udziału w kapitale i 48,9 % udziału w głosach. Ponadto informujemy, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki oferta zakupu ww. akcji. Z uwagi na złożony charakter transakcji, która bazuje na wycenie wartości przedsiębiorstwa oraz w związku z koniecznością zawarcia umów z pozostałymi akcjonariuszami zarząd nie jest w stanie na dzień dzisiejszy określić wpływu transakcji na wynik finansowy. Zarząd wstępnie szacuje cash flow wynikający z przyszłej transakcji na poziomie skonsolidowanym w przedziale od 5,3 ml do 6,9 mln zł. Transkacje przewidują możliwość podpisania przez ESM Logistics S.A. z Agito S.A. długoterminowej umowy na obsługę logistyczną projektu w centrum logistycznym zlokalizowanym w Dąbrowie Górniczej, którego właścicielem jest emitent. Dodatkowo, Zarząd Emitenta wyjaśnia, że Sprzedaż pakietu akcji Agito S.A. jest elementem prowadzonej restrukturyzacji w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-09-15 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2010-09-15 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułInformacja na temat działań podejmowanych przez Zarząd Spółki w ramach Grupy Kapitałowej Pronox w związku z prowadzonym postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2010-09-15
  Rok bieżący2010
  Numer40
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.