RB-W: Zatwierdzenie aneksu nr 4 do Prospektu Emisyjnego
 • Data: 2007-04-20


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • Spis załączników:
  Znaleziono 1 załączniki
 • ANEKS_NR_4.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
  Raport bieżący nr 5 / 2007
  Data sporządzenia: 2007-04-20
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zatwierdzenie aneksu nr 4 do Prospektu Emisyjnego
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu w dniu 19 kwietnia 2007 roku aneksu nr 4 do prospektu emisyjnego zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DEM/410/044/17/07 w dniu 27 marca 2007 roku.
  Treść aneksu nr 4 zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w wersji elektronicznej na stronie Emitenta www.pronox.com oraz stronach podmiotów uczestniczących w sprzedaży akcji.
  Załączniki
  Plik Opis
  ANEKS NR 4.pdf ANEKS NR 4.pdf Aneks nr 4 do Prospektu Emisyjnego

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2007-04-20 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu