o RB: Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
 • Data: 2010-04-30


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 24 / 2010
  Data sporządzenia: 2010-04-30
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
  Podstawa prawna
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
  Treść raportu:
  Pronox Technology S.A. w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od pana Mariusza Jawoszka - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki zawiadomienie złożone w trybie art. 160 wyżej wymienionej Ustawy o objęciu przez niego w dniu 30 kwietnia 2010 roku 2.450.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda w ramach podwyższenia kapitału warunkowego Spółki Pronox Technology S.A. Akcje w ilości 2.450.000 sztuk zostały nabyte po cenie 0,10 zł za 1 akcję. Po realizacji powyższej transakcji pan Mariusz Jawoszek posiada łącznie 19.617.799 sztuk akcji Spółki Pronox Technology S.A., co stanowi 28,30 % kapitału zakładowego Spółki. Z przedmiotowych akcji panu Mariuszowi Jawoszkowi przysługuje 20.285.598 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Pronox Technology S.A., co stanowi 28,22 % udziału w ogólnej liczbie głosów.
  Ponadto pan Mariusz Jawoszek poinformował o zawarciu Umowy objęcia 1.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda w ramach podwyższenia kapitału docelowego Spółki Pronox Technology S.A. Cena nabycia 1.000.000 sztuk akcji wynosi 0,10 zł za 1 akcję. Po rejestracji akcji przez właściwy Sąd Rejonowy pan Mariusz Jawoszek będzie posiadał 27,02 % kapitału zakładowego Spółki i 26,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Pronox Technology S.A.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-04-30 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2010-04-30 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułInformacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2010-04-30
  Rok bieżący2010
  Numer24
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.