o RB: Podpisanie listu intencyjnego.
 • Data: 2011-10-12


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 73 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-10-12
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Podpisanie listu intencyjnego.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology S.A. w upadłości układowej (Spółka) oświadcza, że w związku z pracami nad stworzeniem nowej strategii rozwoju Spółki na lata 2011 – 2015 realizowanej poprzez zmianę podstawowego profilu działalności w kierunku produkcji, dystrybucji i sprzedaży produktów luksusowych, w tym ekskluzywnej bielizny, w dniu dzisiejszym podpisał z panem Mariuszem Jawoszkiem będącym większościowym akcjonariuszem ESOTIQ & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku list intencyjny w przedmiocie podjęcia współpracy na zasadach kapitałowych. Intencją sygnatariuszy listu jest przeniesienie własności akcji należących do pana Mariusza Jawoszka na Spółkę za łączną cenę obliczoną jako iloczyn liczby akcji i ceny jednostkowej w wysokości 40,00 zł bądź jako iloczyn liczby akcji i średniej z kursów zamknięcia notowań stanowiących odniesienie, a dopuszczonych do obrotu na NewConnect akcji serii B ESOTIQ & Henderson S.A. w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonane zostanie przeniesienie własności, w zależności od tego która z tych wartości będzie wyższa. Współpraca Pronox Technology S.A. w upadłości układowej i ESOTIQ & Henderson S.A. pozwoli na uzyskanie efektu synergicznego opartego na wykorzystaniu know – how i infrastruktury jaką dysponuje ESOTIQ & Henderson S.A. oraz potencjału Spółki w zakresie organizacji logistyki i magazynowania oraz możliwości utworzenia i wykorzystania aktywów na odroczony podatek dochodowy.
  Warunkiem podjęcia współpracy jest prawomocne zatwierdzenie układu w postępowaniu upadłościowym Spółki.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-10-12 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-10-12 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułPodpisanie listu intencyjnego.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-10-12
  Rok bieżący2011
  Numer73
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.