o RB: Wypowiedzenie umów kredytowych.
 • Data: 2009-07-02


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 30 / 2009
  Data sporządzenia: 2009-07-02
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Wypowiedzenie umów kredytowych.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology S.A. działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) informuje, że BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank) wypowiedział ze skutkiem na dzień 2 lipca 2009 r. Umowę Współpracy I nr 11/299/08/Z/PX zawartą pomiędzy Spółką i Bankiem w dniu 26 listopada 2008 r. Bank wypowiedział również Umowę kredytową nr 11/025/09/Z/LI z dnia 22 kwietnia 2009 r. Wypowiedzenie Umów nastąpiło w związku ze złożeniem przez Spółkę wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Zadłużenie Spółki z tytułu pierwszej z umów wynosi na dzień 2 lipca 2009 r. 798.157,27 USD. Spółka jest zobowiązana do spłacenia zadłużenia wraz z odsetkami w dniu wygaśnięcia umowy. Spółka nie jest zadłużona wobec Banku z tytułu umowy kredytowej nr 11/025/09/Z/LI.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-07-02 Maciej Sosiński Prezes Zarządu
  2009-07-02 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułWypowiedzenie umów kredytowych.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2009-07-02
  Rok bieżący2009
  Numer30
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.