RB: Zlecenie wykonania prac budowlanych w Centrum Produkcyjno - Logistycznym w Dąbrowie Górniczej.
 • Data: 2007-10-10


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 43 / 2007
  Data sporządzenia: 2007-10-10
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zlecenie wykonania prac budowlanych w Centrum Produkcyjno - Logistycznym w Dąbrowie Górniczej.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Pronox Technology S.A. (Spółka) informuje, że 9 października 2007 roku firma Skalski Sp. z o.o. przyjęła do realizacji złożone przez Spółkę zlecenie wykonania prac budowlanych związanych z realizacją kolejnego etapu inwestycji w Centrum Produkcyjno - Logistycznym Pronox Technology S.A. w Dąbrowie Górniczej. Przewidywany termin zakończenia prac ustalono na dzień 14 lutego 2008 roku. Warunki zlecenia nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju czynności. Wartość przedmiotu zlecenia przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2007-10-10 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu