o RB-W: Zakończenie postępowania upadłościowego.
 • Data: 2012-03-16


 • Firma: PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Znaleziono 1 załączniki
 • Postanowienie_w_przedmiocie_stwierdzenia_zakonczenia_postepowania_upadlosciowego.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 14 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-03-16
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX S.A.
  Temat
  Zakończenie postępowania upadłościowego.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Spółki Akcyjnej w upadłości układowej (Emitent, Spółka) działając na podstawie przepisów § 5 ust. 1 pkt 24 oraz § 30 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.) oświadcza, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach z dnia 14 marca 2012 roku w przedmiocie stwierdzenia zakończenia postępowania upadłościowego, wydane na podstawie przepisu art. 293 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku nr 175 poz. 1361 z późn. zm.). Przedmiotowe postanowienie Emitent przekazuje jako załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
  Załączniki
  Plik Opis

  Postanowienie w przedmiocie stwierdzenia zakończenia postępowania upadłościowego.pdf Postanowienie w przedmiocie stwierdzenia zakończenia postępowania upadłościowego.pdf
  Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach z dnia 14 marca 2012 roku w przedmiocie stwierdzenia zakończenia postępowania upadłościowego

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-03-16 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2012-03-16 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuds6x0hpt41
  Nazwa raportuRB-W
  Symbol raportuRB-W
  Nazwa emitentaPRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  Symbol EmitentaPRONOX S.A.
  TytułZakończenie postępowania upadłościowego.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2012-03-16
  Rok bieżący2012
  Numer14
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.