o RB: Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
 • Data: 2010-12-31


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 66 / 2010
  Data sporządzenia: 2010-12-31
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
  Podstawa prawna
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
  Treść raportu:
  Pronox Technology S.A. w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od pana Mariusza Jabłońskiego – Wiceprezesa Zarządu Pronox Technology S.A. w upadłości układowej zawiadomienie złożone na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi, że w dniu 30 grudnia 2010 roku w Katowicach spółka CentroEkoEnergia S.A. objęła 1.500.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, wyemitowanych przez Pronox Technology S.A. w ramach kapitału warunkowego o łącznej wartości 2.300.000,00 zł poprzez emisję 23.000.000 sztuk akcji.
  Objęcie akcji odbyło się w drodze zawarcia Umowy objęcia akcji po cenie nominalnej, tj. po 0,10 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 150.000,00 zł.
  Przed zawarciem Umowy Spółka CentroEkoEnergia S.A. nie posiadała akcji spółki Pronox Technology S.A.
  Po objęciu akcji wskazanych w zawiadomieniu CentroEkoEnergia S.A. posiada 1.500.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej stanowiących 1,19 % kapitału zakładowego Spółki i dających 1.500.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,17 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Podstawą dokonania zawiadomienia jest fakt, iż obejmująca akcje Pronox Technology S.A. – spółka CentroEkoEnergia S.A. jest blisko związana z osobą pana Mariusza Jabłońskiego w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a). Pan Mariusz Jabłoński zasiada w organach zarządzających oraz nadzorujących spółek.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-12-31 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2010-12-31 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułInformacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2010-12-31
  Rok bieżący2010
  Numer66
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.