o RB: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Pronox Technology S.A.
 • Data: 2009-04-10


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 15 / 2009
  Data sporządzenia: 2009-04-10
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Powołanie Członków Rady Nadzorczej Pronox Technology S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Zarząd Pronox Technology S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Przemysława Mrozika oraz Pana Grzegorza Czajkę.
  Pan Przemysław Mrozik, Członek Rady Nadzorczej Pronox Technology S.A. posiada wyższe wykształcenie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu. Pan Przemysław Mrozik pełnił funkcję Specjalisty ds. Nadzoru Właścicielskiego w Górażdże Cement S.A. w Choruli, Koordynatora i Sekretarza Zarządu w CEMFUND Sp. z o.o. w Choruli, Członka Rady Nadzorczej w Opolskim Konsorcjum Budowy Autostrad S.A. w Opolu, Członka Rady Nadzorczej w Zielonogórskich Kopalniach Surowców Mineralnych S.A. w Choruli, Wiceprezesa Zarządu w CGS Aktywa Sp. z o.o. w Opolu, Członka Rady Nadzorczej w Opolskich Kopalniach Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w Choruli, Członka Rady Nadzorczej w Górażdże Beton Sp. z o.o. w Choruli, Prezesa Zarządu Performance Management Poland S.A. w Poznaniu, Wiceprezesa Zarządu w Salonach Komputerowych Sp. z o.o. w Katowicach, Członka Zarządu i Dyrektora Zarządzającego w ESM Logistics S.A. w Katowicach. Pan Przemysław Mrozik nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Pan Przemysław Mrozik nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Przemysław Mrozik nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
  Pan Grzegorz Czajka, Członek Rady Nadzorczej Pronox Technology S.A. posiada wyższe wykształcenie. Jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego w Opolu. Pan Grzegorz Czajka był zatrudniony na stanowisku księgowego w Pierwszym Przedsiębiorstwie Rachunkowości i Podatków "BILANS" Sp. z o.o., pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w CIFO Research & Development S.A. w Kędzierzynie-Koźlu, Członka Rady Nadzorczej w NTP Group S.A. w Kędzierzynie-Koźlu, Członka Rady Nadzorczej w POLMAP S.A. w Poznaniu, Prezesa Zarządu, a następnie Członka Rady Nadzorczej w PRIMUS S.A. w Opolu. Obecnie Pan Grzegorz Czajka pełni funkcję Prezesa Zarządu w Bilans Inwestment Sp. z o.o. w Opolu, funkcję Prezesa Zarządu w MCZ Investment Sp. z o.o. w Opolu oraz funkcję Wiceprezesa Zarządu w Wydawnictwie Zielona Sowa Sp. z o.o. w Krakowie. Pan Grzegorz Czajka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Pan Grzegorz Czajka nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Grzegorz Czajka nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-04-10 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułPowołanie Członków Rady Nadzorczej Pronox Technology S.A.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2009-04-10
  Rok bieżący2009
  Numer15
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.