o RB-W: Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku.
 • Data: 2008-01-08


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Znaleziono 1 załączniki
 • Wykaz_raportow_2007.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 2 / 2008
  Data sporządzenia: 2008-01-08
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku.
  Podstawa prawna
  Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
  Treść raportu:
  Zgodnie z Art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), Zarząd Pronox Technology S.A. przekazuje Wykaz raportów bieżących i okresowych podanych do publicznej wiadomości w 2007 roku. Oryginały raportów znajdują się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32c. Raporty zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem http://investors.pronox.com/investors/
  Załączniki
  Plik Opis
  Wykaz raportów 2007.pdf Wykaz raportów 2007.pdf Wykaz raportów bieżących i okresowych podanych do publicznej wiadomości w 2007 roku

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2008-01-08 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuds6x0hpt41
  Nazwa raportuRB-W
  Symbol raportuRB-W
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułWykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2008-01-08
  Rok bieżący2008
  Numer2
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.