o RB: Oświadczenie Zarządu Spółki – informacja poufna.
 • Data: 2009-10-21


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 56 / 2009
  Data sporządzenia: 2009-10-21
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Oświadczenie Zarządu Spółki – informacja poufna.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology S.A. w upadłości układowej (Spółka) oświadcza, że w dniu dzisiejszym powziął informację uzyskaną na podstawie sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 września 2009 roku, że strata netto Spółki wyniosła -91.181.394,26 zł., w konsekwencji czego wartość kapitałów własnych spółki osiągnęła poziom -39.524.453,32 zł. Odnotowane wartości są wynikiem utworzenia rezerw związanych z restrukturyzacją Spółki prowadzoną w ramach postępowania układowego. Restrukturyzacja Spółki stanowiąca istotny element opracowanej przez Zarząd i zatwierdzonej na dzisiejszym Posiedzeniu Rady Nadzorczej, Strategii Rozwoju Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej ma na celu oddłużenie Spółki i poprawę jej wyników finansowych. Należy podkreślić, że przedstawione wyżej szacunkowe wyniki mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie, przy czym zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieżącym numer 7/2009 z dnia 24 marca 2009 roku Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2009 roku zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu 13 listopada 2009 roku.
  Zarząd informuje ponadto, że w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pronox Technology S.A. w upadłości układowej podjęło uchwałę w sprawie dalszego istnienia Spółki.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-10-21 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu
  2009-10-21 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułOświadczenie Zarządu Spółki – informacja poufna.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2009-10-21
  Rok bieżący2009
  Numer56
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.