o RB-W: Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr za 3 kwartał 2009 roku.
 • Data: 2010-01-26


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Znaleziono 1 załączniki
 • Raport_QSr_3-2009_-_zestawienie_korekt.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 14 / 2010
  Data sporządzenia: 2010-01-26
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr za 3 kwartał 2009 roku.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd spółki Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej informuje, że Skonsolidowany raport kwartalny QSr za 3 kwartał 2009 roku opublikowany w dniu 13 listopada 2009 roku został sporządzony według zasad obowiązujących do końca 2008 roku. W dniu 26 stycznia 2010 roku zostanie opublikowana korekta Skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr za 3 kwartał 2009 polegająca na uzupełnieniu o dane wymagane w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. u. Nr 33, poz.259). Korygowane są także Wybrane dane finansowe dotyczące sprawozdania jednostkowego i Śródroczne skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym w pozycji - saldo na dzień 30.09.2008, w tych pozycjach wystąpiły błędy techniczne.
  Załączniki
  Plik Opis
  Raport QSr 3-2009 - zestawienie korekt.pdf Raport QSr 3-2009 - zestawienie korekt.pdf Zestawienie korekt do QSr III 2009

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-01-26 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2010-01-26 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu
  2010-01-26 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuds6x0hpt41
  Nazwa raportuRB-W
  Symbol raportuRB-W
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułKorekta skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr za 3 kwartał 2009 roku.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2010-01-26
  Rok bieżący2010
  Numer14
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.