o RB-W: Uprawomocnienie Postanowienia Sądu w przedmiocie zakończenia postępowania upadłościowego
 • Data: 2012-03-27


 • Firma: PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Znaleziono 1 załączniki
 • Postanowienie.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 21 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-03-27
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX S.A.
  Temat
  Uprawomocnienie Postanowienia Sądu w przedmiocie zakończenia postępowania upadłościowego
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Spółki Akcyjnej (Emitent, Spółka) działając na podstawie przepisów § 5 ust. 1 pkt 24 oraz § 30 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.) oświadcza, że w dniu dzisiejszym Emitent powziął informację iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach nałożył w dniu dzisiejszym 27 marca 2012 r. klauzulę prawomocności na postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 14 marca 2012 r. w przedmiocie stwierdzenia zakończenia postępowania upadłościowego Emitenta. Przedmiotowe postanowienie jest prawomocne z dniem 23 marca 2012 roku. Emitent przekazuje Postanowienie jako załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
  Załączniki
  Plik Opis
  Postanowienie.pdf Postanowienie.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-03-27 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2012-03-27 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuds6x0hpt41
  Nazwa raportuRB-W
  Symbol raportuRB-W
  Nazwa emitentaPRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  Symbol EmitentaPRONOX S.A.
  TytułUprawomocnienie Postanowienia Sądu w przedmiocie zakończenia postępowania upadłościowego
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2012-03-27
  Rok bieżący2012
  Numer21
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.