o RB: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
 • Data: 2012-04-20


 • Firma: PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 42 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-04-20
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX S.A.
  Temat
  Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Pronox Spółka Akcyjna (Emitent) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od 4energy S.A. z siedzibą w Katowicach zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że w wyniku transakcji sprzedaży akcji Emitenta przeprowadzonej na podstawie umowy cywilnoprawnej w dniu 16 kwietnia 2012 roku 4energy S.A. z siedzibą w Katowicach zmieniła udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Przed realizacją transakcji 4energy S.A. posiadała 14.000.000 sztuk akcji Emitenta, stanowiących 5,63% kapitału zakładowego i uprawniających do 14.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 5,57% głosów na walnym zgromadzeniu. Obecnie 4energy S.A. posiada 4.509.166 sztuk akcji Emitenta, stanowiących 1,81% kapitału zakładowego i uprawniających do 4.509.166 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 1,79% głosów na walnym zgromadzeniu. Spółka 4energy S.A. poinformowała ponadto, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  +48 322075600 +48 322075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-04-20 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2012-04-20 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX S.A.
  TytułInformacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.+48 322075600
  Fax+48 322075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2012-04-20
  Rok bieżący2012
  Numer42
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.