o RB: Odroczenie głosowania nad układem.
 • Data: 2011-11-03


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 78 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-11-03
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Odroczenie głosowania nad układem.
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach odbyło się zgromadzenie wierzycieli w przedmiocie głosowania nad zawarciem przez Emitenta układu z wierzycielami w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu prowadzonym pod sygnaturą akt. X GUp 26/09/3. Po wysłuchaniu sprawozdania Nadzorcy Sądowego wyznaczonego dla Zarządu własnego dłużnika, Sąd w związku z wnioskami dłużnika oraz wierzycieli instytucjonalnych odroczył głosowanie na termin 2 grudnia 2011 roku na godzinę 10.00. Odroczenie głosowania nastąpiło zgodnie z przepisem art. 283 ust. 4 puin.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-11-03 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-11-03 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułOdroczenie głosowania nad układem.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-11-03
  Rok bieżący2011
  Numer78
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.