o RB: Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości.
 • Data: 2010-06-02


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 28 / 2010
  Data sporządzenia: 2010-06-02
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology S.A. w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Pago sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 18/4 za cenę 4.430.700,00 zł powiększoną o podatek od towarów i usług. Przedmiotowa nieruchomość jest objęta księgą wieczystą numer KA1D/00035301/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Sprzedaż nieruchomości nastąpiła w wykonaniu Warunkowej umowy sprzedaży zawartej przez strony w dniu 13 kwietnia 2010 roku. Na sprzedaż nieruchomości Spółka uzyskała zgodę Nadzorcy Sądowego. Zawarcie umowy sprzedaży jest ważnym elementem realizowanego przez Zarząd procesu restrukturyzacji i ma istotny pozytywny wpływ na wynik finansowy Spółki oraz zmniejszenie jej zobowiązań. Środki uzyskane ze sprzedaży zostały przeznaczone na spłatę wierzycieli zabezpieczonych na przedmiotowej nieruchomości.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-06-02 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2010-06-02 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułZawarcie umowy sprzedaży nieruchomości.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2010-06-02
  Rok bieżący2010
  Numer28
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.