o RB: Zatwierdzenie układu z wierzycielami.
 • Data: 2011-12-14


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłośi układowej • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 109 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-12-14
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zatwierdzenie układu z wierzycielami.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology Spółki Akcyjnej w upadłości układowej (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach na którym wydano postanowienie o zatwierdzeniu układu Spółki. Obecnie Spółka oczekuje na uprawomocnienie się postanowienia. Wierzyciele zarówno w I jak i II grupie zagłosowali za przyjęciem układu zgodnego z propozycjami układowymi przedstawionymi przez dłużnika. W I grupie za układem głosowało 161 wierzycieli (92,53%), których łączna suma wierzytelności stanowiła kwotę 145.691,80 zł (93,99%). W II grupie za układem głosowało 72 wierzycieli (53,33%), których łączna suma wierzytelności stanowiła kwotę 49.833.639,65 zł (68,94%). Funkcję Nadzorcy Sądowego pełni pan Mirosław Lakwa.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłośi układowej
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-12-14 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-12-14 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu
  2011-12-14 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłośi układowej
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułZatwierdzenie układu z wierzycielami.
  Sektorinformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-12-14
  Rok bieżący2011
  Numer109
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.