o RB: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 września 2011 roku Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
 • Data: 2011-09-29


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 68 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-09-29
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 września 2011 roku


  Podstawa prawna

  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology S.A. w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się dnia 29 września 2011 roku. Wykaz określa liczbę głosów przysługujących akcjonariuszom z posiadanych akcji i wskazuje procentowy udziału w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

  Canuela Holdings Limited
  liczba akcji 28.533.000
  liczba głosów 28.533.000
  procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 22,88 %
  procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 13,01 %

  4 Energy S.A.
  liczba akcji 24.305.020
  liczba głosów 24.305.020
  procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 19,49 %
  procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 11,08 %

  Kancelaria Prawnicza Dr hab. Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdżen Sp.J
  liczba akcji 20.000.000
  liczba głosów 20.000.000
  procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 16,04 %
  procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 9,12 %

  CMS S.A.
  liczba akcji 19.714.980
  liczba głosów 19.714.980
  procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 15,81 %
  procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 8,99 %

  Predin Inwest Sp. z o.o.
  liczba akcji 9.705.200
  liczba głosów 9.705.200
  procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 7,78 %
  procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 4,42%

  Janusz Pałucki
  liczba akcji 9.000.000
  liczba głosów 9.000.000
  procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 7,22 %
  procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 4,10 %


  Podstawa prawna: Art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-09-29 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-09-29 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Tytuł Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 września 2011 roku Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-09-29
  Rok bieżący2011
  Numer68
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.