RB: Rejestracja 1.500.000 akcji w KDPW S.A.
 • Data: 2007-07-17


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 37 / 2007
  Data sporządzenia: 2007-07-17
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Rejestracja 1.500.000 akcji w KDPW S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology S.A. (Spółka) działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) oświadcza, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 17 lipca 2007 roku informujący, że w dniu 18 lipca 2007 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja niżej wymienionych papierów wartościowych:
  Emitent: Pronox Technology S.A.
  Kod ISIN: PLPRNTC00017
  Liczba rejestrowanych papierów wartościowych: 1.500.000
  Uchwała Zarządu KDPW S.A.: nr 302/07 z dnia 23.04.2007 r.
  Przejęcie PDA - kod ISIN: PLPRNTC00025
  Łączna liczba papierów wartościowych po rejestracji: 6.240.000

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2007-07-17 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu