o RB: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów przysługujących akcjonariuszowi na walnym zgromadzeniu Pronox Technology S.A.
 • Data: 2009-05-04


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 19 / 2009
  Data sporządzenia: 2009-05-04
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów przysługujących akcjonariuszowi na walnym zgromadzeniu Pronox Technology S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology S.A. (Spółka) informuje, że otrzymał od akcjonariusza – Secus Investment Sp. z o.o. zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że w wyniku sprzedaży akcji Pronox Technology S.A. nastąpił spadek poniżej 10% udziału w liczbie głosów przysługujących Secus Investment Sp. z o.o. na walnym zgromadzeniu Spółki. Uprzednio Secus Investment Sp. z o.o. posiadała 1.242.590 akcji Pronox Technology S.A., co stanowiło 13,35% w kapitale zakładowym Spółki. Z akcji przysługiwało 1.242.590 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 10,04% udziału w ogólnej liczbie głosów. Obecnie Secus Investment Sp. z o.o. posiada 1.205.499 akcji Spółki, co stanowi 12,95% w kapitale zakładowym. Secus Investment Sp. z o.o. przysługuje z akcji 1.205.499 głosów na walnym zgromadzeniu Pronox Technology S.A., co stanowi 9,74% udziału w ogólnej liczbie głosów.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-05-04 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułZmiana udziału w ogólnej liczbie głosów przysługujących akcjonariuszowi na walnym zgromadzeniu Pronox Technology S.A.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2009-05-04
  Rok bieżący2009
  Numer19
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.