o RB: Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
 • Data: 2011-11-08


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 82 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-11-08
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
  Podstawa prawna
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
  Treść raportu:
  Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od pana Ireneusza Króla – Prezesa Zarządu Pronox Technology S.A. w upadłości układowej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej GKS GieKSa Katowice S.A. zawiadomienie złożone w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi, że w dniu 2 listopada 2011 roku spółka GKS GieKSa Katowice S.A. w Katowicach w ramach transakcji giełdowych zbyła łącznie 1.000.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej po średniej cenie 0,37 zł za 1 akcję, stanowiących 0,46% w kapitale zakładowego Spółki i dających 1.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,46 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed zawarciem transakcji Spółka GKS GieKSa Katowice S.A. posiadała 8.470.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 3,91% kapitału zakładowego Spółki i dających 8.470.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,86% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po zawarciu transakcji GKS GieKSa Katowice S.A. posiada 7.470.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A., stanowiących 3,45 % kapitału zakładowego Spółki i dających 7.470.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,40 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Podstawą dokonania zawiadomienia jest fakt, iż sprzedająca akcje Pronox Technology S.A. – spółka GKS GieKSa Katowice S.A. jest blisko związana z panem Ireneuszem Królem w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a), który w spółkach zasiada w organach zarządzających oraz nadzorujących.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-11-08 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-11-08 Tomasz Minkina Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułInformacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-11-08
  Rok bieżący2011
  Numer82
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.