o RB: Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
 • Data: 2012-03-27


 • Firma: PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 22 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-03-27
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX S.A.
  Temat
  Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
  Podstawa prawna
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
  Treść raportu:
  Pronox Spółka Akcyjna (Spółka) działając na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od pana Ireneusza Króla (Zawiadamiający), pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Pronox S.A. i Przewodniczącego Rady Nadzorczej GKS GieKSa Katowice S.A. w Katowicach zawiadomienie, złożone w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi, o sprzedaży przez spółkę GKS GieKSa Katowice S.A. w ramach transakcji giełdowych w okresie od dnia 3 lutego 2012 roku do dnia 23 marca 2012 roku łącznie 1.400.000 sztuk akcji Pronox S.A. po średniej cenie 0,12 zł za 1 akcję, stanowiących 0,59 % w kapitale zakładowym Spółki i dających 1.400.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,58% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed zawarciem transakcji spółka GKS GieKSa Katowice S.A. posiadała 1.400.000 sztuk akcji Pronox S.A., stanowiących 0,59 % kapitału zakładowego Spółki i dających 1.400.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,58 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po zawarciu niniejszych transakcji spółka GKS GieKSa Katowice S.A. nie posiada żadnych akcji Pronox S.A. Podstawą dokonania zawiadomienia jest fakt, iż sprzedająca akcje Pronox S.A. – spółka GKS GieKSa Katowice S.A. jest blisko związana z Zawiadamiającym w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a) – w spółkach Zawiadamiający zasiada w organach zarządzających oraz nadzorujących.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-03-27 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2012-03-27 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  Symbol EmitentaPRONOX S.A.
  TytułInformacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2012-03-27
  Rok bieżący2012
  Numer22
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.