o RB: Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.
 • Data: 2010-04-13


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 21 / 2010
  Data sporządzenia: 2010-04-13
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Pago sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim warunkową umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 18/4 za cenę 4.430.700,00 zł powiększoną o należny podatek od towarów i usług. Sprzedaż nieruchomości następuje pod warunkiem, że Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza nie wykona przysługującego Gminie Dąbrowa Górnicza prawa pierwokupu w myśl przepisu art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115 poz. 741). Na sprzedaż nieruchomości Spółka uzyskała zgodę Nadzorcy Sądowego. Umowa przeniesienia prawa własności zostanie zawarta w terminie do dnia 20 maja 2010 roku. Środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości zostaną przeznaczone na spłatę wierzycieli zabezpieczonych na przedmiotowej nieruchomości. Zawarcie umowy sprzedaży jest istotnym elementem realizowanego przez Zarząd procesu restrukturyzacji i będzie miało pozytywny wpływ na wynik finansowy Spółki oraz zmniejszenie jej zobowiązań.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-04-13 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2010-04-13 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułZawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2010-04-13
  Rok bieżący2010
  Numer21
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.