o RB: Nowe kontrakty Pronox Technology S.A. - zawarcie znaczących umów.
 • Data: 2007-10-30


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 45 / 2007
  Data sporządzenia: 2007-10-30
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Nowe kontrakty Pronox Technology S.A. - zawarcie znaczących umów.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Pronox Technology S.A. informuje, że w dniu 29 października 2007 roku Spółka zawarła z kontrahentem z Wielkiej Brytanii umowy, przedmiotem których jest montaż telewizorów LCD o przekątnych ekranu od 15" do 32" oraz dostawa przedmiotowych produktów do sieci handlowych w Wielkiej Brytanii. Ostateczny termin realizacji umów strony ustaliły na przełom grudnia bieżącego roku i stycznia 2008 roku. Wartość umów wyrażona w złotych według średniego kursu ustalonego dla dolara amerykańskiego przez Narodowy Bank Polski w dniu 29 października 2007 roku wynosi 4.643.200,27 zł (cztery miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące pięćset dwieście złotych dwadzieścia siedem groszy). Warunki umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Kryterium uznania umów za znaczące jest łączna wartość kontraktów zawartych pomiędzy stronami w okresie ostatnich 12 miesięcy, przekraczająca 10% wartości
  kapitałów własnych Spółki. O zawartej pomiędzy stronami umowie o największej wartości Spółka informowała w raporcie numer 31/2007 z dnia 10 lipca 2007 roku.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2007-10-30 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułNowe kontrakty Pronox Technology S.A. - zawarcie znaczących umów.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2007-10-30
  Rok bieżący2007
  Numer45
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.