RB-W: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pronox Technology S.A. w dniu 29 czerwca 2007 roku.
 • Data: 2007-06-30


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • Spis załączników:
  Znaleziono 1 załączniki
 • Uchwaly_ZWZA_PT_29_06_2007.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
  Raport bieżący nr 28 / 2007
  Data sporządzenia: 2007-06-30
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pronox Technology S.A. w dniu 29 czerwca 2007 roku.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology S.A. działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych podaje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2007 r.
  Załączniki
  Plik Opis
  Uchwały ZWZA PT 29_06_2007.pdf Uchwały ZWZA PT 29_06_2007.pdf Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pronox Technology S.A. w dniu 29 czerwca 2007 roku.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2007-06-30 Artur Mrozik Prezes Zarządu