o RB: Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
 • Data: 2012-03-26


 • Firma: PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 20 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-03-26
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX S.A.
  Temat
  Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
  Podstawa prawna
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
  Treść raportu:
  Pronox Spółka Akcyjna w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od pana Mariusza Jabłońskiego (Zawiadamiający), pełniącego funkcje Wiceprezesa Zarządu Pronox S.A. w upadłości układowej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej CMS S.A. zawiadomienie złożone w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi, o sprzedaży przez spółkę CMS S.A. w efekcie giełdowych transakcji sprzedaży łącznie 1.000.000 sztuk akcji Pronox S.A. w upadłości układowej po średniej cenie 0,12 zł za 1 akcję w dniu 21 marca 2012 roku oraz w efekcie pozagiełdowej transakcji sprzedaży 1.000.000 sztuk akcji Pronox S.A. w upadłości układowej po cenie 0,12 zł za 1 akcje w dniu 26 marca 2012 roku. Sprzedane akcje stanowią łącznie 0,84% w kapitale zakładowym Pronox S.A. w upadłości układowej i dają prawo do wykonywania 2.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Pronox S.A. w upadłości układowej, stanowiąc 0,83% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zawiadamiający posiada 33,3% kapitału i głosów w Spółce CMS S.A., która posiada 9.500.000 sztuk akcji Pronox S.A. w upadłości układowej, stanowiących 4,00% kapitału zakładowego Spółki i dających 9.500.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,96% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. CMS S.A. przed realizacją transakcji posiadała 11.500.000 sztuk akcji Pronox S.A. w upadłości układowej, stanowiących 4,85% kapitału zakładowego Spółki i dających 11.500.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,79% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po powyższych transakcjach CMS S.A. posiada 9.500.000 sztuk akcji Pronox S.A. w upadłości układowej, stanowiących 4,00% kapitału zakładowego Spółki i dających 9.500.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,96% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zawiadamiający bezpośrednio nie posiada żadnych akcji Pronox S.A. w upadłości układowej. Pośrednio Zawiadamiający posiada 3.163.500 sztuk akcji Pronox S.A. w upadłości układowej, stanowiących 1,33% kapitału zakładowego Spółki i dających 3.163.500 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,32% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zawiadamiający oświadczył, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. Podstawą dokonania zawiadomienia jest fakt, iż sprzedająca akcje Pronox S.A. w upadłości układowej – spółka CMS S.A. jest blisko związana z Zawiadamiającym w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a) – w spółkach Zawiadamiający zasiada w organach zarządzających oraz nadzorujących.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-03-26 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2012-03-26 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  Symbol EmitentaPRONOX S.A.
  TytułInformacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2012-03-26
  Rok bieżący2012
  Numer20
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.