RB: Informacja o przystąpieniu do ESPI
 • Data: 2007-04-10


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 1 / 2007
  Data sporządzenia: 2007-04-10
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Informacja o przystąpieniu do ESPI
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Zgodnie z par.10 pkt. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI), Zarzad Pronox Technology Spółki Akcyjnej informuje o przystapieniu do Systemu w dniu 10.04.2007. Termin rozpoczecia przekazywania informacji z wykorzystaniem Systemu to 10.04.2007.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2007-04-10 DARIUSZ SMAGOROWICZ WICEPREZES ZARZĄDU