o RB: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o ofercie.
 • Data: 2007-12-12


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 52 / 2007
  Data sporządzenia: 2007-12-12
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o ofercie.
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Spółka Pronox Technology S.A. działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymała od Secus Asset Management S.A. zawiadomienie z dnia 10 grudnia 2007 roku o następującej treści:
  "Na podstawie przepisu art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.) Secus Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zawiadamia, że w wyniku rozwiązania w dniu 10 grudnia 2007 r. umowy o zarządzanie portfelem nr 0019/2005/IZA, zawartej w dniu 15 grudnia 2005 r. z Secus Investment Sp. z o.o., zmniejszył się udział klientów Secus Asset Management SA w zakresie posiadania akcji PRONOX TECHNOLOGY SA z 12,44% do 2,27% ogólnej liczby głosów, tj. poniżej progu 5%. Obecnie klienci Secus Asset Management SA w zarządzanych portfelach posiadają 2,27% ogólnej liczby głosów w podanym procentowym udziale w kapitale zakładowym PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej, jako właściciele 219.421 akcji PRONOX TECHNOLOGY Spółka Akcyjna, łącznie dających 280.821 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki."

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2007-12-12 Artur Mrozik Prezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułInformacja uzyskana na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o ofercie.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2007-12-12
  Rok bieżący2007
  Numer52
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.