RB: Nowy kontrakt Pronox Technology S.A. - zawarcie znaczącej umowy.
 • Data: 2007-07-10


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 31 / 2007
  Data sporządzenia: 2007-07-10
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Nowy kontrakt Pronox Technology S.A. - zawarcie znaczącej umowy.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Pronox Technology S.A. informuje, że w dniu 9 lipca 2007 roku Spółka przyjęła od kontrahenta z Wielkiej Brytanii zlecenie montażu telewizorów LCD o przekątnej ekranu od 15" do 32" oraz dostawy przedmiotowych produktów do sieci handlowych w Wielkiej Brytanii. Ostateczny termin realizacji umowy strony ustaliły na dzień 15 września 2007 roku. Wartość umowy wyrażona w złotych według średniego kursu ustalonego dla dolara amerykańskiego przez Narodowy Bank Polski w dniu 9 lipca 2007 roku wynosi 17.648.528,61 zł (siedemnaście milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych sześćdziesiąt jeden groszy).
  Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2007-07-10 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu