oRB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji.

PAP
Data: 2017-06-02

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
 • RG_Zwolanie_WZA_20170629.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • RG_Zwolanie_WZA_20170629_Formularz_pelnomocnictwa.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 5 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-06-02
  Skrócona nazwa emitenta
  REGNON S.A. w restrukturyzacji
  Temat
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  W związku z przepisem § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z dn. 28 stycznia 2014 r. z późn. zm.] Zarząd Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000072586, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] oraz art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki i § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia zwołuje na dzień 29 czerwca 2017 roku, na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Notariusza Magdalenę Giemza w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 6/3.
  Załączniki
  Plik Opis
  RG_Zwolanie_WZA_20170629.pdf Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji.
  RG_Zwolanie_WZA_20170629_Formularz_pelnomocnictwa.pdf Formularz pełnomocnictwa

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
  _pełna nazwa emitenta_
  REGNON S.A. w restrukturyzacji Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  40-282 Katowice
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Paderewskiego 32c
  _ulica_ _numer_
  +48 322075600 +48 322075603
  _telefon_ _fax_
  regnon@regnon.com www.regnon.com
  _e-mail_ _www_
  9542180954 273696613
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-06-02 Adam Wysocki Prezes Zarządu
  2017-06-02 Barbara Konrad-Dziwisz Czlonek Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
  Symbol Emitenta REGNON S.A. w restrukturyzacji
  Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 40-282
  Miasto Katowice
  Ulica Paderewskiego
  Nr 32c
  Tel. +48 322075600
  Fax +48 322075603
  e-mail regnon@regnon.com
  NIP 9542180954
  REGON 273696613
  Data sporzadzenia 2017-06-02
  Rok biezacy 2017
  Numer 5
  adres www www.regnon.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.