oRB: Zawieszenie obrotu akcjami Spółki w dniu 1 czerwca 2017 r.

PAP
Data: 2017-06-01

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2017
Data sporządzenia: 2017-06-01
Skrócona nazwa emitenta
REGNON S.A. w restrukturyzacji
Temat
Zawieszenie obrotu akcjami Spółki w dniu 1 czerwca 2017 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Regnon S.A. w restrukturyzacji [Spółka] informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zawieszeniu w dniu 1 czerwca 2017 r. obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami Spółki oznaczonymi kodem PLPRNTC00017. Zawieszenie obrotu zostało dokonane w związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. W przedmiotowej sprawie Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 539/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
_pełna nazwa emitenta_
REGNON S.A. w restrukturyzacji Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-282 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Paderewskiego 32c
_ulica_ _numer_
+48 322075600 +48 322075603
_telefon_ _fax_
regnon@regnon.com www.regnon.com
_e-mail_ _www_
9542180954 273696613
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-06-01 Adam Wysocki Prezes Zarządu
2017-06-01 Barbara Konrad-Dziwisz Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
Symbol Emitenta REGNON S.A. w restrukturyzacji
Tytul Zawieszenie obrotu akcjami Spółki w dniu 1 czerwca 2017 r.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 40-282
Miasto Katowice
Ulica Paderewskiego
Nr 32c
Tel. +48 322075600
Fax +48 322075603
e-mail regnon@regnon.com
NIP 9542180954
REGON 273696613
Data sporzadzenia 2017-06-01
Rok biezacy 2017
Numer 3
adres www www.regnon.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.