oRB-W: Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej.

PAP
Data: 2019-03-01

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • RG_RB_2019_3_RG_VALORIA_EUROPE_LTD._Zawiadomienie_w_trybie_art._70_pkt._1_ustawy_o_ofercie_publicznej_20190301.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 3 / 2019
  Data sporządzenia: 2019-03-01
  Skrócona nazwa emitenta
  REGNON S.A. w restrukturyzacji
  Temat
  Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Regnon S.A. [Emitent] działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.] informuje, że w dniu 1 marca 2019 r. otrzymała od VALORIA EUROPE LTD. zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Emitenta, poprzez nabycie w dniu 28 września 2018 r. 100% udziałów w JAMSTAR Sp. z o.o. Jamstar Sp. z o.o. posiada 477 203 akcje Regnon S.A., którym odpowiada udział w kapitale zakładowym Emitenta wynoszący 10%. Z posiadanych przez JAMSTAR Sp. z o.o. akcji Emitenta przysługuje 477 203 głosów na walnym zgromadzeniu Regnon S.A., stanowiących 10% w ogólnej liczbie głosów. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  RG_RB_2019_3_RG_VALORIA_EUROPE_LTD._Zawiadomienie_w_trybie_art._70_pkt._1_ustawy_o_ofercie_publicznej_20190301.pdf Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
  _pełna nazwa emitenta_
  REGNON S.A. w restrukturyzacji Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  40-203 Katowice
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Aleja Roździeńskiego 188C
  _ulica_ _numer_
  +48 32 797 09 00
  _telefon_ _fax_
  regnon@regnon.com www.regnon.com
  _e-mail_ _www_
  9542180954 273696613
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2019-03-01 Barbara Konrad-Dziwisz Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
  Symbol Emitenta REGNON S.A. w restrukturyzacji
  Tytul Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 40-203
  Miasto Katowice
  Ulica Aleja Roździeńskiego
  Nr 188C
  Tel. +48 32 797 09 00
  Fax
  e-mail regnon@regnon.com
  NIP 9542180954
  REGON 273696613
  Data sporzadzenia 2019-03-01
  Rok biezacy 2019
  Numer 3
  adres www www.regnon.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.