oRB: Notowanie akcji Regnon S.A. w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określeniem kursu jednolitego.

PAP
Data: 2019-06-27

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-27
Skrócona nazwa emitenta
REGNON S.A.
Temat
Notowanie akcji Regnon S.A. w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określeniem kursu jednolitego.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Regnon S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 27 czerwca 2019 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 651/2019, na mocy której, działając na podstawie § 3 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP w związku z § 4 pkt 2_ Uchwały Nr 1387/2013 Zarządu Giełdy z dnia 2 grudnia 2013 r. _z późn. zm._ w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego Lista Alertów oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu, postanowił o notowaniu akcji spółki Regnon S.A., oznaczonych kodem "PLPRNTC00017", w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego. Zarząd Spółki informuje ponadto, że zgodnie z Komunikatami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 czerwca 2019 r. akcje Emitenta zostały zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności oraz po raz jedenasty z rzędu do segmentu Lista Alertów.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
REGNON S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-203 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Aleja Roździeńskiego 188c
_ulica_ _numer_
+48327970900
_telefon_ _fax_
regnon@regnon.com www.regnon.com
_e-mail_ _www_
9542180954 273696613
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-27 Barbara Konrad-Dziwisz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta REGNON S.A.
Tytul Notowanie akcji Regnon S.A. w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określeniem kursu jednolitego.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 40-203
Miasto Katowice
Ulica Aleja Roździeńskiego
Nr 188c
Tel. +48327970900
Fax
e-mail regnon@regnon.com
NIP 9542180954
REGON 273696613
Data sporzadzenia 2019-06-27
Rok biezacy 2019
Numer 8
adres www www.regnon.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.